Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Län 2019

Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Län 2019

 

Under år 2019 arbetade vi som Nätverket PP Stockholmsregionen med PP Stockholms Stad, med i stort sett samma styrelseuppsättning. I resten av länet var verksamheten låg. Medlemsmöte hölls hölls lördagen 16 mars 2019. Styrelsen har haft nio möten under året, vanligen på första tisdagen i månaden.

 

Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Län

PP Länets Medlemsmöte hölls lördagen 16 mars 2019.

På mötet valdes en styrelse bestående av:

 

Mats Philipson, ordförande

(vakant, sekreterare)

Gagarin Miljkovic, kassör

Anders Erkéus

Johan Alan

Jesper Öhlund

 

Till revisor valdes:

Aveen Ismail

Till valberedning valdes:

Otto Larsson

 

Under året hölls 8 styrelsemöten

 

Verksamhetsgrupper

Styrelsen har försökt att samla grupper för politiska diskussioner kring specifika frågor men det har inte lyckats gå att genomföra.

Utåtriktade aktiviteter

Vid ett antal tillfällen har vi hållit flygbladsutdelningar på Sergels Torg. Piratfika har hållits andra onsdagen i månaden på cafe Belmondo och sedan det stängde på Coffee House 72 på Götgatan 72. Vi har fått en debattartikel om kontanter publicerad i Svenska Dagbladet. Mats Philipson har blivit intervjuad av en engelsk journalist om kontantfrågan. Intervjun har nämnts på Mail on Sundays webbsida.

 

Vi har blivit erbjudna att delta i diskussion om cybersäkerhet inom organisationen Altinget. Deltagandet finansieras genom crowdfunding samt bidrag från bland annat pp Stockholm.

 

En affischeringskampanj har inletts  som drivs på det sättet att medlemmar skriver upp sig på en eller flera affischeringstavlor för att se till att information sätts upp.

 

Ett försök har inletts med att kontakta nya medlemmar på telefon. Ett antal har kontaktats och ett par har kommit till piratfika.

 

Valet 2019

Inför EU-valet 2019 har vi haft en valstuga på Sergels Torg under maj månad. Valstugan bestod av en mindre bod som inhandlats från Jula inför förra årets Riksdagsval. Den var bemannad under större delen av denna tid. Affischeringskampanjer genomfördes.

Med anledning av SVT:s behandling av pp i valrörelsen, särskilt på valvakan, där vi, trotts egenskapen av rapportparti, inte presenterades separat med egen kolumn, så anmälde vi dem till granskningsnämnden för Radio och TV.

Internetnärvaron

Hemsidan

Vi fokuserade på en gemensam hemsida för det regionala samarbetet under namnet Piratpartiet Stockholmsregionen, med adress  www.stockholm.piratpartiet.se  Vi har producerat ett antal inlägg för information till medlemmar och intresserade och några politiska kommentarer.

Den regionala hemsidan, www.stockholm.piratpartiet.se, finns som undersida till partiets rikssida, vilket gör att vi inte kan råda fullt över den i nuläget. Mycket information har lagrats på båda.

 

Internkommunikation

Det gamla medlemsforumet ligger i träda och funktionaligeten har ersatts av mattermost och mumble. En kanal finns för stockholms ändamål som dock ej har använrs i någon större  utsträckning. På Piratpartietschat piratpartiet.se har vi en lokal stockholmskanal för diskussion och information.

 

Facebooksidan

Mycken intern diskussion mellan medlemmar ägde dock rum där, på i en intern grupp för Stockholm på www.facebook.com/groups/ppsthlm/ och i Partiets grupp på www.facebook.com/groups/Piratpartiet/.  Vi har också en facebooksida för regionen på www.facebook.com/PiratpartietStockholm med i stort samma information som posteringarna på hemsidan. Material publiceras regelbundet på dessa sidor.

 

Mail

Interna styrelsediskussioner sköttes mest med mail. Medlemsutskick skedde via mailfunktionen i medlemssajten Pirateweb på  pirateweb.net/.

 

Övrigt

En youtubekanal,  Piratpartiet Stockholm, finns men har inte nyttjats av styrelsen. Twitterkontot @pp_sthlm  har e, uppdaterats. Ett annat twitterkonto, @PPStockholm,  har vilat sedan 2013.

 

Styrelsen PP Stockholms Län

 

 

Kommentarer

Inga kommentarer.