Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Stad 2019

Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Stad 2019

 

Piratpartiet Stockholms Stad har under året inte haft någon separat verksamhet, utan ingått i en gemensam verksamhet med Piratpartiet Stockholms Län i Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen. Formella beslut för verksamheten har tagits i Piratpartiet Stockholms Läns styrelse, med samma styrelsesammansättning. Verksamheten i Staden har närmast legat nere. Stadens styrelse skulle mest vara en formalitet. Piratfika har hållits andra onsdagen i månaden på cafe Belmondo och sedan det stängde på Coffee House 72 på Götgatan 72.

 

Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Stad

PP Stockholms Stads Medlemsmöte hölls lördagen 16 mars 2019, i anslutning till PP Länets möte. På mötet valdes en styrelse bestående av:

 

Mats Philipson, ordförande

(vakant, sekreterare)

Gagarin   Miljkovich, kassör

Anders Erkéus

Jesper Öhlund

 

Till revisor valdes

Aveen Ismail

 

Till valberedning valdes:

Otto Larsson

 

Valet 2019

Inför EU-valet 2019 har vi haft en valstuga på Sergels Torg under maj månad. Valstugan bestod av en mindre bod som inhandlats från Jula inför förra årets Riksdagsval. Den var bemannad under större delen av denna tid. Affischeringskampanjer genomfördes.

 

Staden har en facebooksida på  www.facebook.com/piratpartietstockholmsstad , varifrån vi hänvisar till regionens hemsida och facebooksida.  Staden har också en youtubekanal på www.youtube.com/user/PPStockholmsStad, som inte nyttjats.

 

Styrelsen Piratpartiet Stockholms Stad

 

 

Kommentarer

Inga kommentarer.