verksamhetsplan 2020 för Piratpartiet Stockholms Län

Förslag till verksamhetsplan 2020 för Piratpartiet Stockholms Län och Piratpartiet

Stockholms Stad

 

Piratsamarbete

Vi söker samla medlemmarna i Piratpartiets och Ung Pirats organisationer i länet i informella Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen, för att organisera verksamheten. Detta ska vi åstadkomma genom:

* Bjuda intresserade medlemmar på styrelsemöten och övriga aktiviteter

* Samarbeta med Ung Pirat

 

Vi kommunicerar kontinuerligt via nätet, använder piratchatten Mattermost, och använder därtill mail (fixa maillista för aktiva att ansluta sig till eller hoppa av). Vi övergår till att använda pirate-docs för dokumenthantering.

 

Försöker få med fler i verksamheten av våra medlemmar via aktivt kontaktande av dem.

 

Internt

  • Fortsätta hålla piratfikor.
  • Träffar för planering och avstämning hålls regelbundet i samband med styrelsemöten, där ytterligare personer kan adjungeras.
  • Piratchatten och andra sociala medier är redskap för kommunikation utanför styrelsen.
  • Aktivera twitterkonto.

 

Vi använder Länets styrelse för nödvändiga formella beslut kring nätverksarbetet, som kopieras av Stadens vid behov.

 

Utåtriktat

  • Debattartiklar
  • Fortsätta affischeringskampanjen och uppmuntra att medlemmar anmäler sig på en eller flera affischeringstavlor för att se till att information sätts upp
  • Bokbordsplats
  • Flygbladsutdelning
  • Pirat-TV
  • Vi kommer att delta i en diskussionspanel om cybersäkerhet inom organisationen Altinget. Deltagandet finansieras genom crowdfunding samt bidrag från bland annat pp Stockholm.

 

 

Kommentarer

Inga kommentarer.