Extra Medlemsmöte i pp Stockholm 10 april

Vi har lagt in ett extra medlemsmöte för fyllnadsval till de poster som vi inte lyckades besätta vid det ordinarie mötet, samt för en diskussion om ett politiskt program för kommunalvalet 2022.  Det kommer att hållas lördagen 10 april 2021 med början kl 14, online. Länk till mötet: https://meet.jit.si/MedlemsmoeteppStockolm2021

Dagordning för extra medlemsmöte i Piratpartiet Stockhoms län lördagen 10 april 2021 med början kl 14, online.

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Mötets behörighet
  4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Fyllnadsval till årets styrelse: (b) Val av sekreterare (c) Val av ledamot (staden)
  7. Val av årets revisor och ersättare för denna
  8. Val av årets valberedning (en till fem personer)
  9. Diskussion om valprogram för valet 2022
  10. Mötets avslutande

Hälsningar Styrelsen

Kommentarer

Inga kommentarer.