Extra medlemsmöte pp Stockholm tisdagen 5 oktober

Vi har lagt in ett extra medlemsmöte för fyllnadsval till de poster som vi inte lyckades besätta vid det ordinarie mötet, samt för en diskussion om ett politiskt program för kommunalvalet 2022. Vi testar med att hålla det en vardagskväll för att se om fler kan delta då.  Det kommer att hållas tisdagen 5 oktober 2021 med början kl 18, online. Länk till mötet: https://meet.jit.si/MedlemsmoeteppStockolm2021

Dagordning för extra medlemsmöte i Piratpartiet Stockhoms län lördagen 10 april 2021 med början kl 18, online.

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Mötets behörighet
  4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Fyllnadsval till årets styrelse: (b) Val av sekreterare (c) Val av ledamot (staden)
  7. Val av årets revisor och ersättare för denna
  8. Val av årets valberedning (en till fem personer)
  9. Diskussion om valprogram för valet 2022
  10. Mötets avslutande

Hälsningar Styrelsen

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>