Nu väntar vår bästa arena i juni, EU-parlamentsvalet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Förslag till verksamhetsplan 2024 för Piratpartiet Stockholms Län och Piratpartiet Stockholms Stad

Förslag till verksamhetsplan 2024 för Piratpartiet Stockholms Län och Piratpartiet

Stockholms Stad

Piratsamarbete

Vi söker samla medlemmarna i Piratpartiets och Ung Pirats organisationer i länet i informella Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen, för att organisera verksamheten. Detta ska vi åstadkomma genom:

* Bjuda intresserade medlemmar på styrelsemöten och övriga aktiviteter

* Samarbeta med Ung Pirat

Vi kommunicerar kontinuerligt via nätet, använder piratchatten Mattermost, och använder därtill mail (fixa maillista för aktiva att ansluta sig till eller hoppa av). Vi övergår till att använda pirate-docs för dokumenthantering. Vi lägger protokoll på medlemssidan.

Försöker få med fler i verksamheten av våra medlemmar via aktivt kontaktande av dem.

EU-valet 2024

Vi kommer att delta i valarbetet inför EU-valet.

Internt

* Piratfikor – eventuellt hybridvarianter, temafikor ibland.

* Träffar för planering och avstämning hålls regelbundet i samband med styrelsemöten, där ytterligare personer kan adjungeras.

* Utveckla medlemsssidan på sajten.

* Piratchatten och andra sociala medier är redskap för kommunikation utanför styrelsen.

* Aktivera nytt twitterkonto, piratpartietstockholm.

Vi använder Länets styrelse för nödvändiga formella beslut kring nätverksarbetet, som kopieras av Stadens vid behov.

Utåtriktat

* Debattartiklar

* Fortsätta uppmuntra affischering

* Bokbordsplats

* Flygbladsutdelning

* Undersöka videovariant, alternativ till pirat-TV

* Jitsidiskussioner om stockholmspolitik

 

Kommentarer

Inga kommentarer.