Nu väntar vår bästa arena i juni, EU-parlamentsvalet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Möteshandlingar till kommande extra medlemsmöte för PP Stockholms Län och Stad publiceras härmed

Härnedan finns ekonomiska berättelser, budgetar och revisonberättelser för länet och staden, som inte var publicerade, enligt stadge-kravet, på på föreningens del av Piratpartiets hemsida, senast fem (5) dagar, före medlemsmötet 2024-03-17 i Aspudden. 

PP Stockholms Län ekonomiberättelse 2023
PP Stockholms Stad ekonomiberättelse 2023
Budget 2024 för Piratpartiet i Stockholms Län 2024-02-14 preliminar
Budget 2024 för Piratpartiet i Stockholms Stad 2024-02-14 preliminar
Revisionsberättelse-PP-Stockholms-lan-2023
Revisionsberättelse-PP-Stockholms-stad-2023

Notera att ovan handlingar var tillgängliga i pappersform på medlemsmötet 2024-03-17.

För att uppfylla stadgarnas krav, så kommer vi därmed att kalla till extra medlemsmöte. Vi återkommer om datum.


Kommentarer

Inga kommentarer.