Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Län 2020

Under år 2020 arbetade vi som Nätverket PP Stockholmsregionen med PP Stockholms Stad, med i stort sett samma styrelseuppsättning. I resten av länet var verksamheten låg. Medlemsmöte hölls hölls lördagen 8 februari 2020. Styrelsen har haft tre möten under året, vanligen på första tisdagen i månaden.

 

Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Län

PP Länets Medlemsmöte hölls lördagen 8 februari 2020.

På mötet valdes en styrelse bestående av:

Mats Philipson, ordförande

Suzanne Carlborn, sekreterare (avgick 9. December 2020)

Gagarin Miljkovic, kassör

Anders Erkéus

Johan Alan

Jesper Öhlund

 

Till revisor valdes:

Aveen Ismail

Till valberedning valdes:

vakant

 

Under året hölls 2 protokollförda styrelsemöten

 

Utåtriktade aktiviteter

På grund av coronaläget har antalet aktiviteter varit minimalt.

Vi har deltagit i diskussion om cybersäkerhet inom organisationen Altinget. Deltagandet finansieras genom crowdfunding samt bidrag från bland annat pp Stockholm.

En affischeringskampanj har inletts  som drivs på det sättet att medlemmar skriver upp sig på en eller flera affischeringstavlor för att se till att information sätts upp.

Ett försök har inletts med att kontakta nya medlemmar på telefon. Ett antal har kontaktats och ett par har kommit till piratfika.

Internetnärvaron

Hemsidan

Vi fokuserade på en gemensam hemsida för det regionala samarbetet under namnet Piratpartiet Stockholmsregionen, med adress  www.stockholm.piratpartiet.se  Vi har producerat ett antal inlägg för information till medlemmar och intresserade och några politiska kommentarer.

Den regionala hemsidan, www.stockholm.piratpartiet.se, finns som undersida till partiets rikssida, vilket gör att vi inte kan råda fullt över den i nuläget. Mycket information har lagrats på båda.

 

Internkommunikation

Det gamla medlemsforumet ligger i träda och funktionaliteten har ersatts av mattermost och mumble. På Piratpartiets chat piratpartiet.se har vi en lokal stockholmskanal för diskussion och information.

 

Facebooksidan

Mycken intern diskussion mellan medlemmar ägde rum där, i en intern grupp för Stockholm på www.facebook.com/groups/ppsthlm/ och i Partiets grupp på www.facebook.com/groups/Piratpartiet/.  Vi har också en facebooksida för regionen på www.facebook.com/PiratpartietStockholm med i stort samma information som posteringarna på hemsidan. Material publiceras regelbundet på dessa sidor.

 

Mail

Interna styrelsediskussioner sköttes mest med mail. Medlemsutskick skedde via mailfunktionen i medlemssajten Pirateweb på  pirateweb.net/.

 

Övrigt

En youtubekanal,  Piratpartiet Stockholm, finns men har inte nyttjats av styrelsen. Twitterkontot @pp_sthlm  har ej uppdaterats. Ett annat twitterkonto, @PPStockholm,  har vilat sedan 2013.

Under året stängde Facebook ner våra två sidor hos dem utan förvarning eller förklaring. Efter flera påtryckningar och ett par månader nere lade man tillbaks dem igen – utan kommentar. På vår fråga vad som hänt och varför kom inga svar.
Under året överklagade vi till Granskningsnämnden för Radio och TV att SVT på valvakan för EU-valet 2019 plockade bort Valmyndighetens redovisade resultatstapel för PP från deras redovisning. Nämnden fann inte något fel på SVT:s agerande. SVT sa sej ha tagit bort vår redovisade resultatstapel “av pedagogiska skäl”, något vi aldrig fick förklarat av SVT eller godkänt av Nämnden , som höll tyst om detta.

Styrelsen PP Stockholms Län

Kommentarer

Inga kommentarer.