Nu väntar vår bästa arena i juni, EU-parlamentsvalet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Län 2023

Under år 2023 arbetade vi som Nätverket PP Stockholmsregionen med PP Stockholms Stad, där PP Stadens styrelsemedlemmar också satt i PP Länets styrelse. Kontaktpersoner anmälde sig i några övriga kommuner och försök att samla medlemmar gjordes på några håll.

 

Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Län

PP Länets Medlemsmöte hölls söndagen 26 mars 2023.

På mötet valdes en styrelse bestående av:

 

Mats Philipson, ordförande

Anders Erkéus, sekreterare

Gagarin Miljkovic, kassör

Patrik Samuelsson-Brink

David Klarlund

Johan Alan

Pauline Burke Clason

Anton Nordenfur

Goled Raabi (avgick sommaren 2023)

 

Till revisor valdes:

Hans Davidson

Ersättare:

David Lilja

 

Till valberedning valdes:

Katarina Stensson

Stefan Solander

 

6 gemensamma styrelsemöten hölls under verksamhetsåret (4 för länet 2 för staden).

 

Utåtriktade aktiviteter

 

En affischeringskampanj har inletts som drivs på det sättet att medlemmar skriver upp sig på en eller flera affischeringstavlor för att se till att information sätts upp.

Ett antal gemensamma piratfikor har hållits, normalt på andra onsdagen i månaden (vanligt piratfika) och fjärde tisdagen (piratfika med tema).

Vi deltog i en demonstration mot chatcontrol på mynttorget och delade ut material i samband med det.

 

Internetnärvaron

Hemsidan

Vi fokuserade på den gemensamma hemsidan för det regionala samarbetet under namnet Piratpartiet Stockholmsregionen, med adress  www.stockholm.piratpartiet.se Vi har producerat ett antal inlägg om möten för medlemmar och intresserade och några löpande politiska kommentarer. Länkar till piratvärlden, aktivitetstips, information om internetfrågor m.m. finns och uppdateras vid behov.

 

Internkommunikation

Sådan sker via en lokal mattermostkanal för diskussion och information på Piratpartiets chat.piratpartiet.se.

Interna styrelsediskussioner sköttes mest med mail. Medlemsutskick skedde via mailfunktionen i medlemssajten Pirateweb på  pirateweb.net/.

Arbete med texter, liksom arkivering av protokoll och översikter skedde på docs.piratpartiet.se

Den lösenordsskyddade medlemssidan stockholm.piratpartiet.se/medlem användes som ingång för nya mm.

Facebook

Mycken intern diskussion mellan medlemmar ägde rum där, i en öppen grupp för Stockholm på www.facebook.com/groups/ppsthlm/

Vi har också facebooksidor för regionen på www.facebook.com/PiratpartietStockholm med i stort samma information som postningarna på hemsidan. Material publiceras regelbundet på dessa sidor.

Övrigt

En youtubekanal,  Piratpartiet Stockholm, finns men har inte nyttjats på länge. Twitterkontot @pp_sthlm  har ej uppdaterats. Ett annat twitterkonto, @PPStockholm,  har vilat sedan 2013. Vi har talat om att upprätta @piratpartietstockholm i stället.

Styrelsen PP Stockholms Län

 

 

Kommentarer

Inga kommentarer.