Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Stad 2020

Piratpartiet Stockholms Stad har under året inte haft någon separat verksamhet, utan ingått i en gemensam verksamhet med Piratpartiet Stockholms Län i Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen. Formella beslut för verksamheten har tagits i Piratpartiet Stockholms Läns styrelse, med samma styrelsesammansättning. Verksamheten i Staden har närmast legat nere. Stadens styrelse skulle mest vara en formalitet.

Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Stad

PP Stockholms Stads Medlemsmöte hölls lördagen 8. februari 2020, i anslutning till PP Länets möte. På mötet valdes en styrelse bestående av:

Mats Philipson, ordförande

Suzanne Carlborn, sekreterare (avgick 9. December 2020)

Gagarin   Miljkovich, kassör

Anders Erkéus

Jesper Öhlund

 

Till revisor valdes

Aveen Ismail

 

Till valberedning valdes:

vakant

 

På grund av coronaläget har antalet aktiviteter varit minimalt.

 

Staden har en facebooksida på  www.facebook.com/piratpartietstockholmsstad , varifrån vi hänvisar till regionens hemsida och facebooksida.  Staden har också en youtubekanal på www.youtube.com/user/PPStockholmsStad, som inte nyttjats.

 

Styrelsen Piratpartiet Stockholms Stad

Kommentarer

Inga kommentarer.