Nu väntar vår bästa arena i juni, EU-parlamentsvalet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Stad 2023

Piratpartiet Stockholms Stad har under året inte haft någon separat verksamhet, utan ingått i en gemensam verksamhet med Piratpartiet Stockholms Län i Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen. Formella beslut för verksamheten har tagits i Piratpartiet Stockholms Läns styrelse, där PP Stadens styrelsemedlemmar också satt i PP Länets styrelse. Ett antal gemensamma piratfikor har hållits, normalt på andra onsdagen i månaden (vanligt piratfika) och fjärde tisdagen (piratfika med tema).

 

Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Stad

PP Stockholms Stads Medlemsmöte hölls söndagen 26 mars 2023, i anslutning till PP Länets möte. På mötet valdes en styrelse bestående av:

Mats Philipson, ordförande

Anders Erkéus, sekreterare

Gagarin   Miljkovich, kassör

Ulrika Tångring Guillou, ledamot

 

Till revisor valdes

Hans Davidson

 

Till valberedning valdes:

Katarina Stensson

Stefan Solander

 

6 gemensamma styrelsemöten hölls under verksamhetsåret (4 för länet 2 för staden).

Staden har en facebooksida på  www.facebook.com/piratpartietstockholmsstad , varifrån vi hänvisar till regionens hemsida och facebooksida.  Staden har också en youtubekanal på www.youtube.com/user/PPStockholmsStad, som inte nyttjats. Facebooksidan har under en tid varit stängd av facebook, men sedan öppnats till en annan adress med svårsökbart namn.

 

Styrelsen Piratpartiet Stockholms Stad

 

Kommentarer

Inga kommentarer.