Nu väntar vår bästa arena i juni, EU-parlamentsvalet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Garanterad ekonomisk grundtrygghet för alla

Tanken att alla skulle ha en ovillkorlig rätt till ett drägligt liv utan att utsättas för förnedrande påbud och behandlingar  vinner mark i dag. Den gamla idén om en basinkomst eller medborgarlön sprider sej i världen.  Det har sina skäl i den ekonomiska verklighet vi lever i.

Alltfler hamnar i osäkra tillfälliga jobb och påhoppsuppdrag, datorer och robotar ersätter människor i lönearbetslivet i ett högre tempo än någonsin, arbetsplatser fortsätter att flyttas till platser på jorden där löner och miljöstandarder är låga. En del jobb överlåts på kunderna som möter meningslösa “gör det själv”-funktioner eller “vänta på en talrobot” i alltfler situationer.  De fasta jobb som återstår slimmas alltmer, folk stressas och får alltmer att göra.

En välorganiserad trygg marknad för heltids lönearbete är ett minne blott.  I den situationen utsätts de som behöver del av välfärdssystemet för förnedrande behandlingar hos försäkringskassa och socialtjänster, för att bevisa att man “står till arbetsmarknadens förfogande”. Tvivelaktiga  kurser, blanketter att fylla i för att visa att man ägnat sej åt ett ofta fåfängt jobbsökande som frustrerar både den sökande o den störda tilltänkta arbetsgivaren.  Den naturliga lusten att vara verksam, som vi alla bär på, kvävs på ett effektivt sätt, medan en stigmatiserande fattigdom sänker sej över den “arbetslöse”.

I detta historiska läge talar alltså allt fler om att vi borde ha en generell rätt att kunna överleva ekonomiskt utan att förnedras. Vi lever ändå i ett av världens så kallat rikaste länder.  Att några tycker en sådan tanke är höjden av orättvisa måste bero på att man faktiskt inte upplever sitt eget jobb som en stimulerande verksamhet. Om man lider på sitt lönejobb vill man inte att de som inte har jobb ska slippa lida, genom att man själv bidrar till deras överlevnad.  De som trivs på sina jobb har ju inga skäl att avundas fattiga människor med garanterad överlevnad, som inte har ett lönearbete. Detta visar att hela det betalda arbetet behöver omorganiseras. Arbetsplatserna ska vara stimulerande platser för kreativ samverkan i meningsfulla sysslor.  Då finns självklart utrymme för meningsfulla icke penningstyrda verksamheter, finansierade med en villkorslös låg basinkomst, som det dock går att leva enkelt på. Vi har till exempel sett på internet, hur människors skaparlust frodas när det känns meningsfullt och uppskattat. Komplicerade dataprogram, specialiserade bloggar kring allt mellan himmel och jord,  egengjorda filmer och ljudande verk har spritts över världen utan att några pengar bytt ägare.

Vi är inte lata, och en garanterad ekonomisk grundtrygghet skulle medföra trygghet, frihet och värdighet i en modern och postmodern tid, när delningsekonomin växer och digitaliseringen befriar oss från många tråkiga jobb, samtidigt som den ställer verktyg till förfogande för eget och gemensamt skapande som aldrig förr.

Den enklaste och smidigaste varianten heter negativ inkomstskatt, och kan helt integreras med det nuvarande skattesystemet.

Basinkomst hör en flexibel och kreativ framtid till.