Övervakninges historia – schema

Här finns  en översikt över historien när det gäller metoder för att övervaka, kontrollera, registrera och hindra medborgare och deras aktiviteter i olika sammanhang.  Håll musen över  textrutor för utökad information. Framställd av Piratpartiet Göteborg, uppdaterad till 2014, som i många avseenden bara vad början på den övervakning och integritetkränkande lagar som accelererat sedan dess. Till exempel har ju EU-domstolens nämnda ogiltigförklarande av massövervakning av hela befolkningar nonchalerats i Sverige två gånger sedan dess, och inför/s/des i oktober 2019.

http://piratpartiet.github.io/www.overvakad.se/