Nu väntar vår bästa arena i juni, EU-parlamentsvalet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Övervakninges historia – schema

Här finns  en översikt över historien när det gäller metoder för att övervaka, kontrollera, registrera och hindra medborgare och deras aktiviteter i olika sammanhang.  Håll musen över  textrutor för utökad information. Framställd av Piratpartiet Göteborg, uppdaterad till 2014, som i många avseenden bara vad början på den övervakning och integritetkränkande lagar som accelererat sedan dess. Till exempel har ju EU-domstolens nämnda ogiltigförklarande av massövervakning av hela befolkningar nonchalerats i Sverige två gånger sedan dess, och inför/s/des i oktober 2019.

http://piratpartiet.github.io/www.overvakad.se/