Mera information om massövervakning i Sverige

Här kan man se en del dokument som Uppdrag Granskning tagit fram.

http://www.svt.se/ug/las-dokumenten-om-sverige-fran-edward-snowden

Här utdrag ur några statliga utredningar som kollat på säkerhetstjänsternas verksamhet i stort

Ur säkerhetstjänstkommissionens utredning 2002 – man hittade en hel del tveksamheter (intresse fanns, inte bara för vänstergrupper utan för Amnesty, miljö- , freds-, djurrätts- och religiösa grupper, homosexuella etc, – högerextrema utgjorde “ingen fara” för att man inte kunde “påräkna allmänt stöd”. Domstolar , JO och JK var passiva, etc.

Utdrag ur integritetsskyddskommittens betänkanden 2007-08 – beskriver hur man skyndar fram nya övervakningslagar utan motivering, utan tillräcklig kontroll, samtidigt som man nonchalerar Europakonventionen – här finns också lite försök att definiera integritet