Mera information om massövervakning i Sverige

Vad en övervakningskritiker bör veta:

Här kan man se en del dokument som Uppdrag Granskning tagit fram ur Snowdens material,  som bl.a. handlar om hur FRA redan 2013 attackerade webbservrar och intensivt samarbetar med amerikanska NSA.

http://www.svt.se/ug/las-dokumenten-om-sverige-fran-edward-snowden

 

Här utdrag ur några unika statliga utredningar som fått tillstånd att kolla på de svenska säkerhetstjänsternas verksamhet i stort under det sena 1900-talet respektive en bit in på 2000-talet

Ur säkerhetstjänstkommissionens utredning 2002 – man hittade en hel del tveksamheter (intresse fanns, inte bara för vänstergrupper utan för Amnesty, miljö- , freds-, djurrätts- och religiösa grupper, homosexuella etc, – högerextrema utgjorde “ingen fara” för att man inte kunde “påräkna allmänt stöd”. Domstolar , JO och JK var passiva, etc.

Utdrag ur integritetsskyddskommittens betänkanden 2007-08 – beskriver hur man skyndar fram nya övervakningslagar utan motivering, utan tillräcklig kontroll, samtidigt som man nonchalerar Europakonventionen – här finns också lite intressanta försök att definiera integritet