Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Stöd bibliotek, öppna verkstäder och kooperativ

När internet blev stort handlade det uteslutande om utbyte av kunskap, skapande, idéer och information. Vetenskapssamhället fick sällskap av en informerande offentlighet, nya medier och kommunikationskanaler som fylldes av kreativa alster från alla sorters människor och organisationer. Det blev tydligt att många var beredda att lägga massor av timmar på att dela med sej av sina intressen och förmågor, via avancerade program, mättade bloggar och andra hemsidor liksom bild- ljud och videoprodukter.  Typiskt var också det globala utbyte och den samverkan över stora avstånd som nätet erbjöd, och som var stimulerande i sej.   Det bästa av den gemensamma mänskliga kreativiteten formade det unga Internet, och den ryms fortfarande där, även om den numera trängs med starka storföretags- och statsintressen, liksom med ett ibland trivialt men bubblande socialt interagerande.

Piratpartiet vill slå vakt om möjligheterna till en fortsatt skapande gemensam kreativitet på nätet och ge utrymme för denna kreativitet även utanför nätet (AwayFromKeyboard).  Därför vill vi att kommunen ska satsa på att inrätta och stödja olika initiativ för att främja sådan kreativitet.  Sjuttiotalets kommunala öppna verkstäder, dit folk kunde komma och laga sina grejer, sy, väva  eller slöjda något nytt behöver återuppstå och kompletteras med de nya verktyg som finns i dag, som 3d-skrivare, laserbrännare mm.  Sådana så kallade Maker Spaces finns redan på plats, i Stockholm och annorstädes, som del av en ny maker-kultur.   Inte minst skulle dessa kreativa centra vara ett bra komplement till ett mera villkorslöst ekonomiskt grundstöd, med vars hjälp de med stöd frivilligt kunde utforska sin kreativitet.  Likaså kan biblioteken bli centrum för allas kreativa aktivitet, och koopeativ av olika slag ska främjas.