Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Stoppa massövervakningen av oss alla

Telekombolag och internetleverantörer är idag skyldiga att registrera alla dina kommunikationer och försök till kommunikationer. När och var du ringer eller försöker ringa ett telefonsamtal, till vem du ringer och var du befinner dej vid samtalets slut. Dessa uppgifter kan sedan utan domstolsbeslut hämtas ut av brottsbekämpande myndigheter. Samma sak gäller sms och ip-telefoni samt internetuppkoppling. Som motiv för detta anger olika myndigheter, till exempel förvaltningsrätten, att det ”inte är möjligt att på förhand veta vilka personer som kan bli inblandade i allvarliga brott eller på vilka platser brott kan komma att begås” (Mål 14891-14). Följaktligen anses vi alla misstänkta och ska övervakas.

Denna massövervakning har två gånger ogilitigförklarats av EU-domstolen, 2014 när det gällde det styrande direktivet och  speciellt den svenska tillämpningen 2016 .

EU-domstolen förklarar att lagringen utgör ett ingrepp i de grundläggande rättigheterna som är ”långtgående och att det måste anses synnerligen allvarligt”

Trots detta fortsätter samma datalagring och en genomförd utredning menar att massdatalagringen kan fortsätta ändå.

Vi finner detta högst märkligt och stöder domarna från Europas högsta juridiska organ, något som i dag anses extremt i den etablerade svenska politiken. Måhända saknas en röst som kan bevaka grundläggande rättigheter och rättssamhällets upprätthållande. Den rösten tillhör piratpartiet, som på grund av 4%-spärren inte sitter i riksdagen, och som därför nonchaleras av de stora medierna.

Välkomna att rösta!