Nu är EU-valet över. Ingen succé vad gäller antal röster, men vi ger oss inte och satsar vidare, våra frågor blir allt aktuellare, verkar det. Sen var det en  hyfsad tillströmning av nya medlemmar i valrörelsen, vi är över 500 i stockholmsområdet nu. Välkomna alla nya och tack för att ni andra håller ut.
Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Behovet av kontanter i samhället

I dagen samhälle överger många kontanterna för betalningar med kort, ”swish” och andra typer av betalsystem. I detta ligger en stor fara då det innebär att köparen kan registreras för vilka köp vederbörande gör och vilka butiker som föredras. Det leder till att den enskilde kartläggs och hela dennes liv lämnas öppet för banker, företag och myndigheter att ta del av. Sådan detaljerad information kan gynna designad reklam och övervakning.

Ytterliggare en fara ligger i att den enskilde handlar med hela sitt bankkonto på kortet och därför lätt kan förköpa sig och handla mer än vad som är nödvändigt eller lämpligt för den egna ekonomin. Med en fast kontantsumma i plånboken riskerar man ej att handla för mycket och av misstag tömma sitt konto och inte heller bli av med allt vid ett personrån.

Det är också ett omyndigförklarande av den enskilde som kan hindras att handla då de inte använder kort och man tar ifrån folk friheten att välja vilket sätt man vill betala på. Från bankernas sida hänvisar man till risken för rån, men man redovisar inte kostnaderna för kortbedrägerier som Patricia Hedelius påpekar (https://www.svd.se/darfor-hatar-bankerna-dina-kontanter
SvD 17 nov, 2014) , liksom även Björn Eriksson (Korten på bordet. http://www.kontantupproret.se/wp-content/uploads/2014/11/Korten.Pa%CC%8A.Bordet.print_.pdf).

En annan stor fara är att system kan slås ut i samband med kris eller krig och kontanter blir nödvändiga för att transaktioner skall kunna utföras. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar upp detta (OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER, MSB1186 – maj 2018¸s. 4) och rekommenderar (s. 11) att man har kontanter tillgängliga.

Om det kontantlösa samhället skulle införas, så riskerar vi, förutom den uppenbara övervakningen och kartläggningen av alla våra ekonomiska transaktioner, även att kostnaden för dessa transaktioner ökar kraftigt. Tidigare så var bankkontot något man placerade pengar på för sparande och reserv, där man i utbyte mot förtroendet fick en ränta från banken som hade möjlighet att använda pengarna till utlåning. Nu betalar bankerna inte längre några räntor på inlånat kapital. Om det kontantlösa samhället införs så kan vi räkna med att vi får betala ränta på de pengar vi sätter in på bankkontot, då vi inte längre har något alternativ för att kunna betala räkninngar och utföra andra ekonomiska transaktioner.

Mats Philipson
Ordförande Piratpartiet i Stockholm

Kommentarer

Inga kommentarer.