Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Ödesomröstning om internet i EU

Stoppa länkskatt och automatisk förhandscensur!

Den 20-21 juni röstade juridiska utskottet i EU-parlamentet om EU:s nya upphovsrättsreform. Utskottet röstade likt ministerrådet – det vill säga för både länkskatt och censurfilter – nu är risken stor att förslagen går igenom, om EU-parlamentet som helhet röstar för.

Därför är det viktigt att vi gör våra röster hörda nu.  EU-parlamentarikern Julia Reda (från tyska PP) har gjort en sammanställning inför omröstningen i utskottet, där det blev 13 röster för och 12 mot.  Den enda svensken i utskottet, Max Andersson (mp), röstade emot förgäves, men nu gäller det fortsättningen i EU-parlamentet. Julia manar oss att hänga på.

Ett enkelt verktyg, med förslag till text, för att höra av sig till EU-parlamentarikerna i ett visst land finns på https://saveyourinternet.eu.  För att höra av sig till Sveriges representanter se  här.

Att maila alla parlamentarikerna   är knepigt,  här en pdf med adresserna : euparlamentariker bara email  och det finns faktiskt en kopierbar lista här.

Resurser att dela

PP skrev en debattartikel i Nyheter24 om regeringens angrepp på internet.

Mer än 70 av de största namnen bakom internet och dess filosofi – t.ex. Vint Cerf, Tim Berners-Lee och Tim Wu – har skrivit ett öppet brev där de protesterar mot reformen.

Techdirt har skrivit en kort uppmaning till européerna att stå upp mot detta förslag, på samma sätt som vi gjorde mot ACTA.

Julia Reda gjorde en AMA på reddit där hon svarade på flera frågor kring reformen.

Kommentarer

Inga kommentarer.