Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Finns det inga gränser?

Ur Europaportalen.se:

Svenska internetoperatörer är oroade över att åklagare och domstolar från andra EU-länder ska få begära ut elektroniska bevis utan att svenska myndigheter godkänt det.

Sedan en tid diskuterar EU:s justitieministrar och i Europaparlamentet ett lagförslag från EU-kommissionen om att förenkla och snabba på möjligheten för en brottsutredningen i ett EU-land att direkt få ut teknisk bevisning som chatthistorik, Facebookmeddelanden eller mobilsamtal från operatörer i ett annat EU-land.

I dag måste en åklagare eller domstol i landet där operatören är verksam först ha godkänt ett utlämnande.

Kommissionen överväger också att, som ett nästa steg att ge EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter rätt att få direktaccess till databaser hos nät- eller tjänsteleverantörer i andra EU-länder, samt att ge dem rätt att realtidsavlyssna misstänkta.

Förslaget, som kommissionen och ministerrådet vill genomföra innan Europavalet 2019, har fått de berörda företagen att reagera.

Jon Karlung, vd på bredbandsoperatören Bahnhof, betecknar det som ”en katastrof”.

– Det är det värsta förslaget av det här slaget jag sett hittills. Det betyder i praktiken att nationella gränser upplöses och att myndigheter i ett annat land kan få ut uppgifter utan svensk rättslig myndighetsprövning, säger han. Själva sparar Bahnhof i dag inte data i mer än 24 timmar.

Även den svenska halvstatliga internetoperatören Telia är oroad.

”Privata företag ska inte ställas i den positionen att ta beslut om lagligheten i ordrar, särskilt inte som utfärdats i andra länder än det land det är verksamt i” skriver Telia i positionspapper.

Kommentarer

Inga kommentarer.