Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Förslag till verksamhetsplan 2019 för Piratpartiet Stockholms Län och Piratpartiet Stockholms Stad

Piratsamarbete

Vi söker samla medlemmarna i Piratpartiets och Ung Pirats organisationer i länet i informella Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen, för att organisera verksamheten inför valet. Detta ska vi åstadkomma genom:

* Bjuda aktivister på styrelsemöten och övriga aktiviteter

* Samarbeta med Ung Pirat inom ramen av digital försvar

* Andra lämpliga samarbetssätt

 

Vi kommunicerar kontinuerligt via nätet, använder piratchatten Mattermost, och använder därtill mail (fixa maillista för aktiva att ansluta sig till eller hoppa av)

 

Försöker få med fler i verksamheten av våra medlemmar via aktivt kontaktande av dem.

 

Inför EU-valet

* Sätta upp en levande valstuga med pedagogiska m fl aktiviteter

* Anordna utdelning av valsedlar

* Regelbunden flygbladsutdelning minst en gång i månaden men helst två gånger. Till dessa event utses ansvariga för att se till att aktivitet sker. Vi skall försöka annonsera flygbladsutdelningen för att få större uppslutning, exv. från Ung Pirat.

* Vi kommenterar världen på regionens hemsida och andra utåtriktade sidor.

* Fortsätta hålla piratfikor

 

Internt

* Fortsätta hålla piratfikor.

* Träffar för planering och avstämning hålls regelbundet i samband med styrelsemöten, där ytterligare personer kan adjungeras.

* Piratchatten och andra sociala medier är redskap för kommunikation utanför styrelsen.

* Vi tipsar varandra på nätlobbyingkampanjer.

* Aktivera twitterkonto.

 

Formellt

Vi använder Stadens styrelse för nödvändiga formella beslut kring nätverksarbetet, som kopieras av Länet vid behov. Huvuddelen av arbetet sker i stadsstyrelsen som Piratpartiet Stockholmsregionen. Länets styrelse aktiveras vid behov för ekonomiska beslut.

Kommentarer

Inga kommentarer.