Nu väntar vår bästa arena i juni, EU-parlamentsvalet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Hotet från lagen om hemlig dataavläsning

Regeringen har nu infört en lag, lagen om hemlig dataavläsning,som skall ge polisen och myndigheter rätt att gå in i enskildas datorer och mobiltelefoner för att ta in information. Förslaget innebär att hemlig dataavläsning får  användas i vissa förundersökningar, i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll , det vill säga om en person som inte är svensk medborgare bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet. Hemlig dataavläsning ska bara få användas vid särskilt grov brottslighet. Sådana begränsningar blir i verkligheten lätta att töja på.  Att det även skall gå att avlyssna en plats där det finns anledning att anta att en misstänkt kan uppehålla sig, eller någon som varit i kontakt med vederbörande är typiska möjligheter att vidga det avlyssningsbara klientelet och sätter gränserna ur spel. Ännu värre är att avlyssning skall kunna utföras utanför en förundersökning  och utan domstolsprövning om det ”skulle medföra fördröjning”.

Det ligger en stor risk i detta då det hotar den enskildes integritet. Den normala utvecklingen är att när första steget är taget så är ribban lägre för en utvidgning av verksamheten. Risken är överhängande för att nästa steg blir slentrianmässigt inhämtande av information på någon diffus misstanke eller bara ”för säkerhets skull”. Detta är ytterligare ett stort steg på vägen mot ett Orwellianskt samhälle där myndigheterna kartlägger undersåtarnas liv, åsikter och känslor. Myndigheternas taktik är att vifta med hotet om brottslighet/terrorism för att få människor att vilja ge upp sin integritet  ”för att vinna trygghet”. Lagen har även sågats av juridisk expertis som anser att beskrivningen av kriminaliteten är förenklad.

Ge istället polisen möjligheter att bedriva genuint polisarbete, under domstolskontroll där all teknisk övervakning måste beslutas av rätten och det inte är tillåtet att gå in i någons datorer utan juridisk kontroll.

Mats Philipson

Ordförande för piratpartiet i Stockholm

Kommentarer

Inga kommentarer.