Nu är EU-valet över. Ingen succé vad gäller antal röster, men tack ni som håller ut.  Sen var det en  hyfsad tillströmning av nya medlemmar. Välkomna alla.
Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Vår politik i Regionen – landstingsvalet 2014

Piratpartiet i Stockholms län ställde upp i valet till landstinget i Stockholm 2014,  där vi samlade 0,46 % (c:a 6000 röster). Vi jobbade bland annat förgäves för att få en presentation av vårt toppnamn i Stockholmsmedierna, men några hittade ju oss i alla fall.

Detta är valmanifestet, saker vi får ta tag i inför nästa försök, indelat i nedanstående tre rubriker:

Stockholm är ditt

Piratpartiet i Stockholms Län vill ha fri kollektivtrafik. Det innebär att vi skippar klämspärrar, övervakningssystem, krångliga biljetter och kontrollanter och istället finansierar hela kollektivtrafiken på skattesedeln (jämfört med halva idag). Det skulle skapa en mer tillgänglig kollektivtrafik som är mer effektiv (för du står inte i kö för att komma igenom spärren), inte registrerar överallt du har rest och som turister (och stockholmare ärligt talat) kan förstå sig på. Att helt skattefinansiera kollektivtrafiken gör det faktiskt billigare för nästan alla, framför allt de fattiga, de som ska resa långt och unga.

Vi tycker att papperslösa ska ha samma rätt till vård som alla stockholmare. Idag tvingas de som saknar rätt papper leva på välgörenhetsvård av pressade läkare som bara vill hjälpa, under ständigt hot av avslöjas och ertappas av polisen – ertappas att ge vård! Tillgång till vård är en mänsklig rättighet och ett rikt landsting som Stockholms ska kunna erbjuda även detta till papperslösa och människor utan svenskt medborgarskap.

Det leder oss in på den anonyma vården. För att papperslösa ska kunna få vård behöver den ofta vara anonym, och det tycker vi missbrukarvården också ska kunna vara. Idag håller sig många missbrukare undan vården för att de inte vill bli registrerade av det offentliga som samtidigt jagar dem via polisen. Det leder till att dessa människor blir allt sjukare, sprider smittor som HIV och hepatit och dör långt i förtid – för att de inte vågar söka vård. Vi måste ta ansvar för alla i samhället och att erbjuda anonym vård är ett billigt pris för att rädda liv.

I det offentliga finns ett meddelarskydd, som gör att en anställd på landstinget kan rapportera till medier när något är fel, eller visselblåsa, utan att lida konsekvenser från arbetsgivare och uppdragsgivare. Att kunna avslöja missförhållanden även hos de privata aktörerna i välfärden måste vara möjligt. Det är bara genom öppenhet vi kan vädra ut skandaler innan skadan blir för stor.

Din kropp är din

Piratpartiet är starka anhängare av människors rätt och förmåga att ta beslut om sina egna liv. Till exempel tycker vi att alla stockholmare ska ha kontroll över sin egen sjukjournal. Vet du hur många som får se när du besökte läkaren sist, och varför? Vilka inom landstinget tror du vet vilka mediciner du äter? Kan du begära ut den informationen? Antagligen inte. Ens sjukjournal är nog bland den mest privata information som finns. Ändå är det patienten själv som har minst kontroll över den. Detta vill Piratpartiet ändra på.

Som ett led i en mer patientorienterad vård vill Piratpartiet införa rätten till second opinion, eller ett andra yttrande. När du går till vårdcentralen eller till specialisten idag får du ett svar om vad som är fel, eller inte fel, på dig och sen får du helt enkelt acceptera det svaret. Vi tycker att alla patienter ska ha rätt att få ett andra yttrande från en annan läkare. Detta för att göra vården så “rättssäker” som möjligt.

HBTQ-kompetent vård känns som en sån självklarhet för Piratpartiet och att detta ens är något vi måste gå till val på känns så oerhört 1900-tal. Vården ska ha HBTQ-kompetens och HBTQ-personer som besöker den ska inte behöva känna sig annorlunda behandlade eller onormala. För HBTQ-personer är varken annorlunda eller onormala.

Inom äldrevården har de föreslagits på att dra ned på personalstyrkan, till exempel om nätterna, genom att istället installera kameror. Då kan den kameran hålla utkik ifall farmor har ramlat ut sängen istället för att en sjuksköterska ska finnas på plats och kosta pengar.
Detta tycker Piratpartiet är ett fruktansvärt hjärtlöst och integritetskränkande förslag som ligger långt utanför uppdraget för vad god vård ska vara. Bara för att människor är gamla betyder inte det att de saknar rätt till ett privatliv eller ett värdigt liv. Om Piratpartiet får förtroendet att påverka inom äldrevården skulle ett sådant förslag aldrig tolereras.

Anonymiserad forskning med samtycke innebär dels att den medicinska forskning som görs med hjälp av databaser och sjukjournaler ska göras så anonym som möjligt. Oftast finns det inget skäl för forskare att kunna identifiera vem människan bakom datan är och det ska vara möjligt att välja om en vill vara anonym eller inte. Ett exempel är PKU-registret som har blodprover på nästan alla födda i Sverige efter 1975. Det lovades att registret endast skulle användas till att se om de nyfödda var sjuka och till forskning – men sedan dess har polisen fått tillgång till registret. Den här typen av register ska vara anonyma i så stor mån det är möjligt och alltid stå under samtyckeskrav. De flesta är inte medvetna om vilka register det offentliga har stoppat dem i – och vi tycker inte det är något annat än rimligt att staten åtminstone frågar om lov först.

IT direkt från nördarna

Piratpartiet är trots allt ett parti med väldigt många nördar – programmerare, datatekniker och IT-företagarna är många. Det tror vi är en enorm styrka i landstinget som faktiskt har en verksamhet som i väldigt hög grad rör databaser, digital administration och hantering av personuppgifter. Här tror vi att Piratpartiets kompetens är till stor nytta och det här är några av våra förslag:

Öppna standarder och format i offentlig IT
Öppna standarder och format innebär att de till exempel filtyper som används för viss information ska vara en filtyp som inte är låst till en viss leverantör eller tillverkare. Till exempel är .docx-filer från Microsoft och går bara att redigera med Microsofts egna program. Detta är väldigt vanligt i det offentliga när IT:n upphandlas av leverantörer med egenutvecklade, proprietära (stängda) system. Det skapar bristande flexibilitet och ett beroende av den leverantören som vann just denna upphandlingen. Föreställ dig att ett bolag vann upphandlingen av hanteringen av alla sjukjournal i landstinget. Journalerna omvandlas till ett stängt format som bara kan hanteras av leverantörens egna system. Leverantören går i konkurs. Vad händer med journalerna?
Vi tycker att landstinget ska göra det enklare och säkrare, och billigare, för sig genom att bara använda sig av öppna standarder och format så information lätt kan föras över landstingsgränser, systemgränser och upphandlingsgränser.

Att ha öppen källkod i allt som rör hantering av personlig data tror vi är en oerhört viktig säkerhetsfråga och integritetsfråga för alla Stockholmare. Öppen källkod innebär att ritningarna för hur ett system är uppbyggt är öppna för alla att granska – och att upptäcka eventuella fel och säkerhetsbrister. När ett system som utges för att vara säkert döljer hur exakt det är säkert och leverantören helt sonika menar att vi får lita på dem ringer alla varningsklockor hos Piratpartiet. Det är alla medborgares rätt att veta hur deras personliga information hanteras och särskilt när det kommer till den mest privata, som landstinget har hand om.

Principer om fri mjukvara ska styra IT:n inom landstinget. Fri mjukvara inkluderar öppna format och öppen källkod men låter utöver det människor ta vara på programmen och systemen och fritt bygga vidare på dem. Vi tror att detta är en fantastisk möjlighet att bygga världens bästa offentliga IT – och att spara massor med skattepengar. Långsiktigt vill vi se att varje landsting har sin egen IT-avdelning som står för skapandet, driften och supporten av allt landstinget behöver i IT-väg. Landstinget kan bygga det system som behövs – inte det som för tillfället erbjuds att köpas av andra. Det betyder att landstinget själv skapar den IT:n det behöver istället för att förlita sig på externa leverantörer som inte har samma insyn i vilka behov som finns. Det betyder att när en sjuksköterska får en idé om hur ett system kan förbättras kan hen gå direkt till landstingets egna IT och få ändringen gjord. Det betyder att när någonting krånglar finns kompetensen “in house” istället för att vårdpersonal ska sitta och ringa runt till allehanda leverantörer av supportavtal.
Men hur kan allt det här bli billigare för landstinget? Jo. Landstinget behöver nämligen bara bygga ett bra system en gång. Sen kan det kopieras av andra landsting, anpassas efter nya behov och byggas vidare på utan att varje gång gå igenom en smärtsamt dyr upphandling.

Sist men inte minst. Fritt wifi i kollektivtrafiken. Slut på att streamen buffrar i oändlighet på pendeltåget! Det enklaste sättet att få restiden att flyga iväg är att ha oinskränkt tillgång till internet från början till slut. Perfekt för att surfa hela vägen till jobbet, plugga i förväg eller för att se vad förseningarna beror på den här gången. Och till egentligen ingen kostnad alls.

——————————————————————-

I valkampanjen användes också en sammanfattande flyer

——————————————————————

 

Här är tidigare ställningstaganden som gjorts kring landstingspolitiken:

Utöver detta, så ställer vi oss bakom Piratpartiets nationella politiska program, men det inom landstingets områden är det dessa frågor vi kommer driva.