Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Mail till riksdagsledamöter om nya lagen om “Utlandsspioneri”

Det är alltså ytterligare ett steg mot det nedtystade samhället som nu  tagits. Nu gäller det förbud mot att “obehörigen röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation”. Whistleblåsare göre sej inte besvär.  Hemligheter är faktiskt ofta till för att dölja misstag eller oegentligheter från makthavares sida. Här verkar till exempel hela EU-relationen komma med, eller relationen till NATO och Turkiet. Och det är en grundlagsändring! Basen för yttrande- och meddelarfrihet krymper alltså permanent – det ska styra kommande “vanliga lagar” på området.   Tragiskt också att de stora medierna inte fattat sin roll vid föreslagna grundlagsändringar.  De två besluten – före och efter ett val – är till för att frågan ska behandlas i valrörelsen och ge folket chansen att välja parti efter vad man tycker om förslaget. Men de stora mederna struntar i detta. (Och politikerna berättar förstås inte själva).

Så här skrev jag (Anders E)  till ledamöterna:   (För kommande behov hittar ni  QR-koden som tar er till data.riksdagen.se intill)

Hej,
Grattis till platsen som riksdagsledamot!  Jag vill bara påminna om ett viktigt beslut som du fått i knät snabbt, eventuellt för att du inte ska hinna reflektera.  Det är ju nämligen vad grundlagen avser att du ska göra med reglerna för grundlagsändring,  de två besluten med riksdagsval emellan, så att den nya riksdagen kan pröva förslaget på nytt, naturligtvis inte bara rösta som vid första beslutet automatiskt.

Det handlar förstås om förslaget om “utlandsspionage” som ska upp den 16de nov redan. Det ser ut som om avslöjanden om makthavares oegentligheter kan betraktas som spioneri och dömas strängt.  Jämför Assange och Snowden, som riskerar detta i USA för deras avslöjanden.

De stora medierna har missat sitt uppdrag att lyfta den vilande grundlagsändringern inför valet,  det som grundlagen avser ska vara en viktig valfråga, så folket kan påverka grundlagsändringsförslaget genom att välja in folk efter vad man tycker i frågan.

Nu har man tydligen i viss mån vaknat upp. Se t.ex. https://www.dn.se/debatt/lat-inte-erdogan-fa-styra-svensk-medierapportering/   eller https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-ett-svagt-underbyggt-och-langtgaende-ingrepp-i-yttrandefriheten/

Fantastiskt om ni tar ert ansvar och granskar förslaget oberoende av era partipiskor, framtiden är på er sida.

Kommentarer

Inga kommentarer.