Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Massdatalagringen underkänd av EU-domstolen

En julklapp från EU-domstolen!

Som vi hoppades på i ett tidigare inlägg  agerade EU-domstolen konsekvent i  dag, och underkände även den svenska massdatalagringen, efter att 2014 ha underkänt det EU-direktiv som tvingade fram den.  Äntligen något som ser ut som en seger för integritetens vänner, samtidigt som trycket på alltmer tvångsåtgärder ökar i och med de upprepade terrorattackerna i Europa. Förhoppningsvis kommer det att leda till att polismyndigheterna koncentrerar sig på de grupper och personer, som man redan har under uppsikt, men hittills inte lyckats hindra att begå dåden i Europa.  Och att risken för att kommande auktoritärare ledare börjar utrensa politiska oliktänkare med hjälp av deras i dag legitima aktiviteter på nätet minskar.   Att nätet blir en aning friare som den nya mötesplatsen, och att vi kan ringa upp vem vi vill med mindre risk att någon bedömer det som en “skum kontakt” eller “intressant avslöjande”.

Läs EU-domstolens pressmeddelande här!

 

Anders Erkéus

Kommentarer

Inga kommentarer.