Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Nolltaxeparad på lördag!

Årsmötet för 2013 är avklarat och vi kör igång direkt!

Sedan i onsdags har vi inte bara en ny styrelse (välkommen ombord Damien!) utan även ny politik. Nu driver även Piratpartiet i Stockholms Län skattefinansierad kollektivtrafik! Det finns många argument för varför skattefinansierad kollektivtrafik är en bra idé, och vi älskar att prata om det. Här kan du hitta grunden till styrelsens förslag.

För Stockholms del så skulle alla kollektivtrafikanter med under 75.000 i månaden få mer kvar i plånboken genom att växla avgifter mot skatt. Men nolltaxan har fler förtjänster: buller, luftföroreningar och bilköer kostar miljarder kronor – och människor dör i förtid på grund av luftkvalitén. Avgiftstrycket på kollektivtrafiken gör att Stockholm idag präglas av ökad klimatpåverkan, ojämställda strukturer, segregation och ökad övervakning samtidigt som avgiftstrycket skenar. Nolltaxa är en del av lösningen på dessa problem och därigenom växlar vi spår och startar resan mot ett trevligare samhälle. Du kan läsa mer på http://nolltaxa.nu/

 Därför deltar Piratpartiet Stockholm på Nolltaxedagen 2 mars 2013

I samarbete med planka.nu, Ung Vänster Storstockholm och Feministiskt Initiativ Storstockholm kommer vi ägna hela lördagen åt en öppen och fri kollektivtrafik. Vi träffas på Sergels Torg kl 13:37. Tal kommer att hållas av representanter från alla organisationer och sedan kommer en Nolltaxeparad gå från Sergels Torg till Landstingshuset på Kungsholmen. Vi uppmanar alla att delta för en fri kollektivtrafik och göra denna marsdag till den vackraste, gladaste och roligaste paraden i vår.

Alltså, imorgon lördag: Plattan, 13:37. Vi kommer finnas med flaggor, talare, kampanjmaterial och fri kultur. Ta med en visselpipa eller en orkester, ett klistermärke eller en billast, en kompis eller en stadsdel. Eller bara ha kul 🙂 Ses där!

Kommentarer

Erik Sandblom skrev

Om man tittar på en resvaneundersökning ser man att de flesta resor är så korta att man lika gärna kan gå eller cykla. Det går ofta minst lika fort som att åka kollektivt. Fyra av fem arbetsresor inom Stockholms stad är kortare än en mil. Källa Cykelstockholm i siffror 2006 sidan 5. http://stockholm.se/PageFiles/52781/TK_Cykelstockholmsiffror2006.pdf

I städer som Amsterdam, Köpenhamn och Linköping sker ungefär var tredje resa med cykel, även under vintern. Det är jättebra, för cyklister lever längre och har lägre sjukfrånvaro. Se wikipedia > cykel.

Kollektivtrafik och cykel kompletterar varandra, men jag tror inte nolltaxa gör att fler cyklar, eller att bilister ställer bilen. En bättre reform vore att sluta med parkeringsnormer, alltså sluta tvinga fram bilparkering som ett villkor för bygglov.

Anders Troberg skrev

Och garanterat skapa ett farligt trafikkaos och dålig framkomlighet för alla trafikanter, även fotgängare och cyklister, genom att tvinga folk att gerilla-parkera?

Titta på länder där man inte har parkeringslösning som krav för bygglov och se hur det ser ut på vägar och trottoarer…

Damien Marchese skrev

Ja, men när p-normen ligger på 1/per lgh och det verkliga bilinnehavet per lägenhet legat stilla på ca 0,46 per lägenhet i stockholms innerstad de senaste åren så är det ju inget annat än en bilismsuvention. dessutom har markkontoret i Stockholm konstaterat att en garageplats under hus kostar mellan 200 000 och 400 000kr att bygga per p-plats. Ska vi som inte kör bil punga ut det till de som väljer att ha en bil? det slås ju ut på alla lägenhetspriser då alla ska kunna ha rätt till en p-plats, vare sig de vill eller inte.

Anders Troberg skrev

Fast ska man ha nolltaxa på kollektivtrafiken så ska det i rimlighetens namn gälla för all kollektivtrafik, inte bara buss och tunnelbana. Varför ska tex taxi, flyg eller båt särbehandlas negativt konkurrensmässigt?

Dessutom, för oss som inte bor i Stockholm, och inte har en fungerande lokaltrafik, hur ska det hjälpa oss.

Johan mlg Karlsson skrev

Hej!

Det är all trafik som SL kör som vi vill finansiera via skattsedeln. Du kan hitta hela vårt förslag här: http://stockholm.piratpartiet.se/det-har-tycker-vi/skattefinansierad-kollektivtrafik/
Jag känner inte att analogin med Taxi och Flyg riktigt fungerar – det är privata bolag som kör taxi och flyg medan det är ett bolag som ägs av landstinget som driver SL-trafiken. Och det är just landstinget som vi siktar på att få mandat i.

För er som bor i resten av landet så kommer det här förslaget inte ge jättemycket – möjligtvis så kan man se att det blir enklare att passera stockholm, eller så kan man se att ekonomin i hela Sverige förbättras ifall vi får fri rörlighet i huvudstaden. Men vinsterna är ju naturligtvis främst för oss som bor i Stockholm, därför är vårt förslag också att det ska betalas på lanstingsskatten – dvs, av stockholmare för stockholmare. 🙂