Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Nu är “terroristfiltren” på gång

Nu pågår hemliga förhandlingar mellan EU-kommissionen, regeringarna och representanter från det nyvalda EU-parlamentet (s.k. triloger) om att hindra terroristiskt innehåll på Internet. Nyligen gick förslaget om att filtrera bort upphovsrättsskyddat material innan det läggs upp igenom, och det förhandlas om hur det ska genomföras i Sverige. Nu är alltså mer av samma sak på gång, och nu handlar det om att terroristpropaganda ska tas ned inom en timme, om inte ett automatiskt filter lyckas. Se nye piraten Patrick i EU-parlamentet som beskriver läget. Vad som riskerar att försvinna nu är allt som något EU-land kan se terroristiskt. Det minimala verkliga terroristmaterial som kan förekomma, förekommer ofta som information och pedagogiska påvisanden av vad som pågår etc, som kommer att drabbas. Dessutom är terroristdefinitionen väldigt vid inom EU och Sverige och kan mycket väl inkludera till exempel miljöaktivism mm. Vi har ju sett hur allt möjligt motstånd mot auktoritära regimer kallas för terrorism numera. Så internets möjlighet att vara det fria rum för kreativt utbyte och samhällsdebatt som vi ville ha beskärs alltmer, om vi inte säger ifrån. Fråga ditt parti vad de tycker, om det inte råkar vara Piratpartiet.

Kommentarer

Inga kommentarer.