Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Öppet brev till medier om vem som bör få synas

Brevet är avsänt till flera stora medier.  DN svarade självmant med att berätta om en artikel med “småpartierna”.  Studio Ett:c chef sa sej ha missat något och skulle tänka om lite lät det vid samtal. Vi väntar på ev svar från övriga.

———————————————————————————–

 

hej,

Har ni noterat att det ligger en bunt valsedlar mellan Moderaternas och Sverigedemokraternas i förtidsröstningslokalerna? Det kommer att se likadant ut på valdagen. Alltså Piratpartiets sedlar.

Det tyder ju på att vallagen representerar en tanke om att man i någon mån ska ge utmanare med organisation och visst stöd en chans att konkurrera med dem som är inne på detta sätt, och att ge dem som åkt ut en liten chans till. (se utdrag ur lagen nedan). Det räcker alltså med över en procent i de två senaste valen för att få valsedlar utlagda på skattebetalarnas bekostnad. Det betyder att pp hade fått sedlar utlagda även om partiet inte fått sina 2,2% i förra EU-valet. Dessutom är pp efter beslut av valmyndighetens styrande nämnd rapportparti, vilket innebär att rösterna kommer att särredovisas på valdagen.

Skulle detta kunna vara en anledning för medierna att berätta vad dessa partier (nu bara PP) står för? Om vi tänker oss att medier utgör en väsentlig del av ett demokratiskt samhälle, hur skulle det kännas att veta att kanske 90% av alla väljare kommer att överraskas av att se pp:s resultat redovisas på valnatten, ”Va, finns dom?” (om man inte noterat valsedlarna i vallokalerna)? (OBS, vi var naiva här, medierna struntade i valmyndighetens särredovisning av piratpartiets valresultat och slog ihop den med “övriga”, så där jobbade valfunktionärerna förgäves.)

Valkompasser, valenkäter, opinionsundersökningar, utfrågningar, och debatter lyser med pp:s frånvaro. Hur tänker ni? Varför inte ens någon enstaka information? Har vallagen fel intentioner? Var tycker ni gränsen för ert intresse ska dras och varför?

En godtycklig regel om att få synas baserad på opinionsinstitutens mätningar, som en del talar om är väl mera tveksam, var ska man dra gränsen då och varför? Vilket eller vilka institut ska man gå på? Vad ska hända om man passerar denna gräns uppåt eller nedåt under pågående kampanj etc….. Och hur ska man få detta stöd om endast några nördar som letar på nätet eller hittat våra valstugor vet vad man tycker?

Vallagens bestämmelser är däremot juridiska och entydiga och utgår uppenbarligen från en idé om att inte bara de redan invalda ska ha en chans. Gör gärna tankeexperimentet att liberalerna får ett par tre procent och  inte kommer in denna gång, kommer ni att tiga om deras idéer och kandidater vid nästa EU-val?

Här får ni lite pp-länkar som bonus 🙂

Gemensamt EU-valprogram för de europeiska piraterna.

Svenska pp:s valmanifest

En artikel om tjeckiska piraterna som kommer in med flera i EU-parlamentet och har borgmästaren i Prag kanske intresserar. Skulle piratrörelsen som nytt och växande fenomen med framtidsperspektiv kunna intressera lika mycket som ”the bad guys” bland populister och högerextermer?

Goda hälsningar,

Anders E

styrelsen pp Stockholm

————-

Anders Erkéus_
anders@soundwell.com
0700222198

 

Vallagen

6 kapitlet

8 §  Följande partier som ställer upp i ett val har rätt till valsedlar på statens bekostnad:

3. vid val till Europaparlamentet: parti som vid valet får eller vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet.

8 kapitlet

2 § I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar läggas ut. …. På denna plats ska väljarna ha tillgång till

3. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel.

Kommentarer

Inga kommentarer.