Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Piratideologisk debatt pågår, vill du vara med?

Piratpartiet utvecklas konstant och vi är några medlemmar som tycker att det är dags för att få igång en levande process där ideologiska frågor diskuteras.

Vi har därför startat en arbetsgrupp med mål att hitta en klart uttalad ideologi. Gruppens arbete handlar om att diskutera olika ideologiska perspektiv som ryms inom piratrörelsen och på så sätt skapa en gemensam förståelse för var vi står.

Processen är öppen och kommer att utvecklas efter hand.

Vill du vara med och bidra? Diskussionsgrupp finns på Facebook (https://www.facebook.com/groups/1491732521090467/) och på medlemsforumet (https://medlem.piratpartiet.se/forum/discussion/309/piratideoligisk-debatt).

Vi har även regelbundna möten AFK och idag (27/11 2014) träffas vi klockan 18:00 på Waynes Coffee HQ, Drottninggatan 55, Stockholm, där vi kommer att diskutera Piratpartiets principprogram. Facebook event finns här https://www.facebook.com/events/1522864667954631/

För mer info om arbetsgruppen kontakta: Björn Axén 0736-174 0741 bjornaxen@gmail.com

Kommentarer

Inga kommentarer.