Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Piratpartiet i Stockholm inför valet

Var hälsade alla pirater i Stockholmstrakten!

Nu närmar sig valet med stormsteg och vi behöver få fler pirater i Stockholm att engagera sig inför att vi ställer upp i kommunen och riksdagen. Vi kommer att organisera flygbladsutdelningar, arbetsmöten för planering inför valet och framåt valdagen även befolka en valstuga. I samband med själva valet så kommer vi också att behöva hjälp med att distribuera valsedlar till vallokalerna.

Allt detta är inte gratis. Med ganska knappa kassor i både staden och länet så hoppas vi på bidrag från medlemmarna. Vi behöver medel till att bekosta flygblad, valstuga, valsedlar, mm. Vårt mål är att få ihop 25 000 SEK, men om vi kan få mer så tages det tacksamt emot. Sätt gärna in bidrag på Piratpartiet Stockholms Stads konto:

PlusGiro: 68 76 02-3 (Piratpartiet Stockholms Stad)

Bankgiro: 174-6312 (Piratpartiet Stockholms Län)

För donationer från utomlands använd IBAN: SE21 9500 0099 6034 0687 6023

Tack för hjälpen !

En stor del av kommunikationen kommer att ske via Mattermost Stockholm. Skaffa gärna inloggning dit.

Vi hoppas att många glada Stockholmspirater vill engagera sig i valrörelsen!

Mats Philipson

Ordförande för Piratpartiet i Stockholm

Kommentarer

Inga kommentarer.