Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Politikkväll: Öppen källkod i offentlig förvaltning

Nu blev vi precis klara med vår första av tre kvällar på kansliet då vi pratar konkret sakpolitik. Ämnet för kvällen var öppen källkod i offentlig förvaltning – alltså att all mjukvara i länet borde vara öppen. Det vill säga fri att kopiera, utveckla och sprida. Det betyder att ett län bara behöver göra ett bra patientjournalsystem exempelvis, så kan alla andra län använda sig av det, anpassa det till sina egna behov, och utveckla det vidare!
Om du bryter benet i Göteborg är din Stockholmska sjukjournal kompatibel – så du behöver inte begära ut journalen och få den utskriven och postad och inmatad manuellt i det andra systemet medan du väntar på vård. Under tiden kostar licenserna för de olika systemet hundratals miljoner skattekronor.

Vi gillar öppen källkod för den är fri, öppen, kompatibel och i mångt och mycket – gratis.

Målet med kvällen var att föreläsa och diskutera den här frågan så pass mycket att vi skulle kunna komma härifrån med nånting som liknar faktisk politik. Det tror vi att vi lyckats med.

Här är Erik Lönroths föreläsning: http://bambuser.com/v/3069321

Styrelsen planerar att kunna presentera en asbra proposition till det extrainsatta medlemsmötet i november.

Nästa onsdag behandlar vi frågan om skolelevers psykiska hälsa, baserat på den här motionen: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36524

Facebookeventet: https://www.facebook.com/events/219165374880908/
Vi ses då!

Kommentarer

Johan mlg Karlsson skrev

Hej!

Bara för att Piratpartiet tycker att vi ska ha ett nationellt system så finns det väl inget som säger att inte vi lokalt kan driva att systemet ska vara open source?
För det är ju tyvärr så att bara för att Piratpartiet faktiskt tycker något så behöver det ju inte nödvändigtvis bli det. Och framför allt; inte direkt. 🙂

Anders S Lindbäck skrev

Synd att ni inte kommer kunna driva frågan om t.ex. ett journalsystem baserad på öppen källkod. Styrelsens för Piratpartiet har nämligen i proposition 13 föreslagit att journalsystem är inget man bestämmer på landtingsnivå utan det bestäms på statlig nivå – detta kommer då innebär att det förmodligen inte blir på öppen källkod.

Men det går att rösta ner om man vill det.