Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Pressbilder

 

Erik

Erik Lönroth

Ordförande Piratpartiet i Stockholms Län

Kontakt:
Telefon: +46704013684
E-post Piratpartiet: erik.lonroth@piratpartiet.se

Fotograf: Christer

Johan

Johan Karlsson

Sekreterare Piratpartiet i Stockholms Län

Sekreterare Ung Pirat – Stockholm

Kontakt:
Telefon: +46737689268
E-post Piratpartiet: johan.karlsson@piratpartiet.se
E-post Ung Pirat: johan.karlsson@ungpirat.se

Fotograf: Inga Tsernova. Ange fotograf vid publicering.

Emelie

Emelie Skoog

Kassör Piratpartiet i Stockholms Län

Ordförande Ung Pirat – Stockholm

Ordförande Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Kontakt:
Telefon: +46728378494
E-post Piratpartiet: emelie.skoog@piratpartiet.se
E-post Ung Pirat: emelie.skoog@ungpirat.se

Fotograf: Inga Tsernova. Ange fotograf vid publicering.

Max

Max Gnipping

Aktivistsamordnare Piratpartiet i Stockholms Län

Kassör Ung Pirat – Stockholm

Kontakt:
Telefon: +46739761950
E-post Piratpartiet: max.gnipping@piratpartiet.se
E-post Ung Pirat: max.gnipping@ungpirat.se

Fotograf: Inga Tsernova. Ange fotograf vid publicering.

Elin

Elin Andersson

Ledarmot Piratpartiet i Stockholms Län

Kontakt:
Telefon: +46768864180
E-post Piratpartiet: elin.andersson@piratpartiet.se
E-post Ung Pirat: elin.andersson@ungpirat.se

Fotograf: Lars Johansson (lars@growthmill.com). Ange fotograf vid publicering.