Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Skattefinansierad kollektivtrafik

Det finns stort utrymme att förbättra Stockholms lokaltrafik, och göra resenärerna nöjda med sin resa. Vi måste ändra inställningen till lokaltrafiken från, som det är nu, att folk pratar illa om lokaltrafiken, till någonting bättre. En vision bör vara att allting fungerar och då det inte fungerar ska resenärerna få realtime uppdateringar, både från sociala medier och elektroniska tidtabeller. Visionen bör innehålla att folk är stolta över sin lokaltrafik, tar hand om den, och brukar den så mycket som det är absolut möjligt. Då vi uppnått dessa mål bör vi inte sluta visionera, utan vi ska fortsätta sträva efter att förbättra lokaltrafiken så att den fortsätter vara en lokaltrafik i världsklass.

Idag finansieras kollektivtrafiken i Stockholms län främst av bidrag av Stockholm Läns Landsting, och försäljning av biljetter är endast en liten del av SLs intäkter. Skulle kollektivtrafiken i stället finansieras helt av skatter så behövs en höjning av skatten på 1,24 procentenheter. 1,24 procentenheter är en rejäl ökning av skatten, men inte så mycket om man räknar på det. Till exempel ett par med två barn, som tjänar 58000 SEK före skatt, skulle tjäna 492.4 SEK var månad. En ensamstående som tjänar 24000 SEK skulle tjäna 492.4 SEK var månad. Ett övre medelklasspar som tjänar 100000 SEK skulle däremot förlora 250 SEK på skattehöjningen. Detta är räknat med skäligt bruk av SL, med i genomsnitt en remsa per person i månaden.

Vandalism i kollektivtrafik är ett stort problem i dag. Därför är det viktigt att vi tar hand om vår kollektivtrafik och jobbar hårt att göra resorna som görs bekväma för resenärerna för att göra kollektivtrafiken till någonting som Stockholmare är stolta för. Enligt SL så utgör intäkter för reklam endast 2689 miljoner SEK per år. Det är alltså bara 1,6 procentenheter av SLs intäkter, trots den stora mängd reklam som finns i lokaltrafiken idag. Därför är det befogat att ta bort all reklam i kollektivtrafiken och i stället ha kultur och samhällsinformation hängandes på väggarna för allmän beskådan.

Därför tycker vi:

att verka för en avgiftsfri kollektivtrafik utan spärrar och biljettkontroller

att verka för att kollektivtrafiken bättre håller tider och att förbättra informationen om förseningar

att fortsätta satsa hårt för att förbättra kollektivtrafiken så att den håller hög standard och värderas högt

att det ska finnas fritt wifi i kollektivtrafiken där det är tekniskt möjligt

att verka för en kollektivtrafik fri från reklam

att verka för att frågan utreds av experter inom området huruvida det är genomförbart eller ej då vi kommer in i Stockholms Landsting

att verka för att data som samlas in om det kollektiva resandet ska vara anonym och aldrig kunna kopplas till en individ

att verka för en kollektivtrafik med goda tvärförbindelser

att reklamen i kollektivtrafiken ersätts av samhällsinformation och kultur som är licensierad under Creative Commons eller likvärdig licens

att erbjuda de som jobbar inom det kollektiva vidareutbildning till trivselvärdar

att verka för ökandet av antalet trivselvärdar för att göra resandet med kollektivtrafiken tryggt och säkert