Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Stoppa de statliga trojanerna!

Datavirus har varit ett hot mot det fria Internet sedan nätets debut som vårt främsta kommunikationsmedel. Nu vill staten ha möjlighet att i hemlighet plantera trojanvirus i våra datorer för att kunna följa allt vi gör, även när vi inte är uppkopplade. Det ska kunna ske genom att skicka dem via nätet eller genom att bryta sej in i hem och på arbetsplatser för att manipulera med datorerna. Det kallas ”hemlig dataavläsning” och har varit på polisens och SÄPO:s önskelista sedan det rekommenderades av en polistät utredning 2005.

Trojanerna kan inte bara komma att användas i brottsbekämpande syfte utan för ”preventiva” och ”brottsförebyggande” syften av polis och allmän spaning av säkerhetspolis. Enligt utredningen om detta är det inte bara misstänkta som berörs utan det kan gälla en vid cirkel runt en person eller organisation man är intresserad av, släkt och vänner, arbetsplatser etc eller ett allmänt spanande efter någon misstänkt. Förslaget avvisades på sin tid eftersom detansågs alltför kränkande. Nu lyfte regeringen frågan i samband med larmet kring den asylboende som sades vara misstänkt för terrorism under ett par dar.

Vill du leva i ett samhälle där allt färre vågar kritisera staten eller andra makthavare? Där du måste fundera på om du eller någon av dina vänner kan vara intressanta för att få sina datorer kidnappade.

Ett samhälle som ger upp lite av sin frihet för att få lite mer säkerhet förtjänar ingendera och kommer att förlora båda” Benjamin Franklin

stockholmsregionen@piratpartiet.se

www.stockholm.piratpartiet.se

Piratpartiet Stockholmsregionen på Facebook

Denna text finns på ett flygblad som vi delar ut i Stockholm.  Om du som läser detta vill bidra till att sprida detta, finns här  flygbladet att ladda ner och skriva ut.  Gärna som  två A5:or  på ett A4 som delas – (går på de flesta skrivare)

 

Uppdatering 2 februari:

I dag berättade en representant för SÄPO i en panel på Folk och Försvarskonferensen om trojanerna. Han meddelade att de bara ville fortsätta göra på nätet vad de alltid gjort. Haft totalkoll på allt det som intressanta personer gjort? Knappast.  Han motiverade med att Skype är krypterat, ett argument som också Stefan Löven nämnde när han presenterade saken.  Vet dom inte att  NSA har fått bakdörr till Skype av Microsoft, så det är bara att utnyttja sitt kontaktnät?  Jag tror dom vet det.  Och dessutom handlar det ju om att se allt som skrivs på datorn, inte bara sånt som skickas över nätet (trojanen samlar allt och skickar sina filer när man är uppkopplad).

Kommentarer

Inga kommentarer.