Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Uppstartsmöte – utvecklande av politik och ideologi

På detta första möte kommer vi att titta på den lokala politik som  finns och samtala om hur vi kan utveckla den vidare. Vi kommer även att  diskutera hur vi ska arbeta vidare i gruppen.

Upplägget för mötet är enkelt. Vi börjar med en presentation av  varandra. Sen går vi igenom den lokalpolitik som finns. Vi kommer också  att diskutera vilka områden som gruppen anser är intressant att utveckla  vidare.

En fråga som skulle vara  intressant att diskutera är hur vi gör vår politik koherent och även  vad som utgör PP:s principer. Läs gärna igenom principprogrammet:
http://www.piratpartiet.se/politik/partiprogram/

Tidigare lokalpolitik hittar du här:
http://stockholm.piratpartiet.se/det-har-tycker-vi/
http://stockholmsstad.piratpartiet.se/politik/
http://stockholmsstad.piratpartiet.se/politik/trafik/

Ta gärna också en titta på det isländska piraternas principprogram:
http://www.piratar.is/policies/core-policy/?lang=en

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Presentation av deltagare – här kan ni nämna om det är något särskilt politiskt ni skulle vilja driva lokalpolitiskt.
4. Genomgång av den liggande lokalpolitiken
5. Fortsatt diskussion. T.ex. hur förhåller sig lokalpolitiken till Piratpartiets principer.
6. Hur vi organiserar fortsatt arbete.
7. Reflektion
8. Mötets avslutande.

Tid och plats: 12:e maj kl. 18.00 på Löwenbrau vid Fridhemsplan.

Observera att vi inte kommer fatta några beslut om att ändra partiets politik på detta möte.

Frågor eller funderingar? Tveka inte att mejla: bjorn.axen@piratpartiet.se eller mikael.staldal@piratpartiet.se

Kommentarer

Inga kommentarer.