Valprogrammet sammanställt

Valprogrammet för Stockholms stad 2018 är nu sammanställt. Snart kommer vi dessutom att sätta upp en kandidatlista för val av kommunfullmäktige. Om du är intresserad av att kandidera, ta gärna kontakt med oss och kom gärna på Piratfikorna.

En valkampanj kostar ganska mycket, så ditt stöd i form av donationer är mycket uppskattat.

Kommentarer

Inga kommentarer.