Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Vem har rent mjöl i påsen nu?

Nu har det otänkbara skett och Trump blir ledaren i vad som anses vara världens mäktigaste nation. Många är rädda för att mannen som deklarerade att mexikaner är våldtäktsmän, att alla muslimer ska förnekas inträde till USA och att kvinnor är grisar och horor som han gärna “grab her by the pussy” kommer att ha tillgång till kärnvapenavtryckaren. Många är rädda för att hamna i krig och militära konflikter, men idag är det inte militärmakt som ger effektivast kontroll över befolkningen utan information, och det är ingen som har mer information om varenda människa i världen än USA:s säkerhetstjänst NSA, som kommer att vara under Trumps kontroll om bara några månader.

 

När den svenska diskussionen om FRA och massövervakning började för många år sedan och Piratpartiet tog en stark ställning mot massövervakning så köpte de flesta argumentet “Har man rent mjöl i påsen så har man inget att vara rädd för”. Vår ställning har alltid varit att även om vi antar att informationen faktiskt används enbart i terroristhotsammanhanget just nu, så kan lagar bytas och det finns inte några garantier att samma information inte kommer att användas för att kränka medborgarnas rättigheter istället om systemet ändras i framtiden. Men det lät så otänkbart för det politiska läget i väst världen är så stabilt, ansågs det. Men nu har det otänkbara skett och det inflytelserika systemet i USA har ändrats övernatt. Gruppen som nu kommer att ha makt över informationen om vanliga medborgare i hela världen har den exakt motsatta moraliska övertygelsen från de grupper som samlade informationen från början. Kommer de övervakade att ha rent mjöl i påsen nu? 

 

Trump har redan lovat att stämma alla som har kritiserat honom under valkampanjen och rent av hotat journalister som ifrågasatte honom. Vad är det exakt som kan hindra honom från att använda det som NSA samlar för att skada och tysta hans kritiker. Lagar och regler? Trumps republikanska parti, som stötte honom trots allt, kontrollerar nu större organ som är ansvariga för att stiffta lagarna, och Trump illsätter tveksamma ultrakonservativa, som bevisligen inte tror på mänskliga rättigheter eller vetenskapliga fakta, på flera viktiga poster. Det bådar inte gott för de lagarna och reglerna.

 

Om någon tror att Trumps seger och makt över USAs övervakningsresurser inte påverkar oss här i Sverige så är man mycket naiva. Trots att kulturen i Sverige skiljer sig från den i USA, så lider båda länderna av samma samhälleliga problem som gav Trump segern. Detta gäller oavsett om man lutar sig till höger eller vänster på den politiska skalan.

 

Nu har det otänkbara skett och det är inte läge att luta sig bakåt och lita på att makthavarna inte kommer att missbruka sin makt. Även om vi litar på dem nu så kan de plötsligt bytas ut  mot andra som inte har samma prioriteringar. Nu är det läge att påminna oss själva om Martin Niemöllers citat:
When the Nazis came for the communists, I remained silent; I was not a communist.
When they locked up the social democrats, I remained silent; I was not a social democrat.
When they came for the trade unionists, I did not speak out; I was not a trade unionist.
When they came for the Jews, I remained silent; I was not a Jew.
When they came for me, there was no one left to speak out.
Rätten till privatliv är en grundpelare till en riktig demokrati och massövervakning nekar alla medborgare denna rätt. Det spelar ingen roll om man har rent mjöl i påsen när man inte kan verifiera vem som får titta i påsen, varför och när.

 

Aveen Ismail

 

Kommentarer

Inga kommentarer.