Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Verksamhetsberättelse och motioner inför årsmötet

Hejsan!

Här kommer verksamhetsberättelse för 2014! Vill man förkovra sig ännu mer i om hur mötet kommer se ut, så kan man läsa om det i sin helhet här: [Allt om mötet]

Sist i den här posten finns också en motion som kommit in till mötet.

Verksamhetsberättelsen

Styrelsen har under supervalåret 2014 genomfört val till landstinget med en egen lista. Styrelsen bemyndigade Elin Andersson att leda kampanj och valarbetet och till sitt förfogande hade hon en rejäl budget att röra sig fritt med.

Styrelsen har under året som gått förlorat en ledamot, Per Mårtens som avgick i välvilja. Styrelsen önskar Per Mårtens lycka till!

Innan valet 2014 har kassören i Piratpartiet Stockholms län, liksom ordföranden flyttat till ett annat län vilket försvårat arbetet i styrelsen som ställde om hela verksamheten fokuserat på kampanj och valarbete för att stötta först valet till EU-parlamentet, därefter till Riksdag och landsting. Detta slukade styrelsemedlemmarnas arbete för partiet och eftersom sekreteraren bar ansvaret för hela partiets valsesdelsdistribution har arbetet i styrelsen stannat av.

Styrelsen har dock sen 2013/2014 försökt inleda en långsiktig process för föreningens överlevnad, framför allt genom att upprätta vandringsdokument, som är tänkt hjälpa efterkommande styrelser att bygga vidare på erfarenheter och kunskaper. Detta är inget som finns med i några stadgar eller så, men som förhoppningsvis kan bli något som kan underlätta för framtida styrelser att jobba vidare med.

Det är förhoppningen att varje styrelseledamot ska lämna över detta i samband med att man avgår.

 

 

Motion till medlemsmötet/årsmötet Piratpartiet i Stockholms Län

Av olika skäl har aktiviteten i Piratpartiets organisationer i Stockholmsregionen varit relativt låg och splittrad sedan valen 2014.   Under arbetsnamnet ”rebootgruppen”  samlades ett antal pirater från olika delar av regionen och olika åldrar för att söka öka och samordna aktiviteterna.  Initiativ har tagits för att förbereda arbetsgrupper kring olika teman samt för att hitta personer som vill sitta i styrelserna.  Ambitionen  är att i detta skede samverka inom de berörda organisationerna för att få maximal effektivitet i uppbyggnaden av partiet.   Som form är tänkt ett nätverk, Nätverket Piratpartiet i Stockholmsregionen, som gemensamt organiserar aktiviteter, utbildningar och hittar fungerande arbetsformer, inklusive användning av Internet internt och externt.   Vi föreslår
  • att Piratpartiet Stockholms län arbetar för en samverkan mellan regionens pp-organisationer i nätverksform.

  • att nätverket även samarbetar och samverkar med Piratpartiet på riksnivå på om aktiviteter som sker inom regionen.

  • att nätverket samlar arbets/verksamhetgrupper för olika gemensamma aktiviteter

  • att nätverket samordnar organisationernas internetnärvaro på bästa sätt, med gemensamt material och ömsesidiga länkningar mm

  • att organisationernas styrelser samverkar för att utföra övergripande samordning av aktiviteterna och den administrativa samverkan som är nödvändig

Anders Erkéus, Johan mlg Karlsson

Kommentarer

Inga kommentarer.