Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Län 2018

Under år 2017 arbetade vi som Nätverket PP Stockholmsregionen med PP Stockholms Stad, med i stort sett samma styrelseuppsättning. I resten av länet och inom Ung Pirat var verksamheten låg. Medlemsmöte hölls hölls 24 mars 2018. Styrelsen har haft åtta möten under året, vanligen på första tisdagen i månden.

Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Län

PP Länets Medlemsmöte hölls 24 mars 2018

På mötet valdes en styrelse bestående av:

Mats Philipson, ordförande

Aveen Ismail, sekreterare

Gagarin Miljkovic, kassör

Anders Erkéus

Johan Alan

Till revisor valdes:

Johan Karlsson

Till valberedning valdes:

Hans Davidsson

Under året hölls 8 styrelsemöten

Verksamhetsgrupper

Styrelsen har försökt att samla grupper för politiska diskussioner kring specifika frågor men det har inte lyckats gå att genomföra.

Utåtriktade aktiviteter

Vid ett antal tillfällen, tredje onsdagen varannan månad och andr lördagen varannan månad har vi hållit flygbladsutdelningar på Sergels Torg. Några extra tillfällen hölls under december.

Valet 2018

Inför valet 2018 har vi haft en valstuga på Sergels Torg fån den 18. Augusti. Valstugan bestod av en mindre bod och ett tält som inhandlats från Jula. Den var bemannad under veckohelgerna och sporadiskt under vardagarna.

Internetnärvaron

Hemsidan

Vi fokuserade på en gemensam hemsida för det regionala samarbetet under namnet Piratpartiet Stockholmsregionen, med adress  www.stockholm.piratpartiet.se  En redaktion för sidan har bestått av Gagarin Miljkovich, Anders Erkéus och Aveen Ismail. Under våren diskuterades en alternativ design, vilket inte blev av. Under tiden och under hösten uppdaterades sidan med avdelningar för en faktasamling och hjälpmedel för aktivism, länkar till piratrelaterade bloggar och andra hemsidor, samt en samling nyhets- och debattlänkar. Redaktionen har producerat ett antal inlägg för information till medlemmar och intresserade och några politiska kommentarer.

Medlemsforumet

Vårt mål var att i största möjliga grad använda forumet för intern kommunikation och annan medlemsinformation, med tanke på att många inte använder Facebook. Medlemsforumet ligger som en kategori på riksorganisationens forum, på medlem.piratpartiet.se/forum. För att få en strukturerad kommunikation utverkade vi att få ett antal egna kategorier, vilka dock inte i nuläget ger samma överblick som toppkategorierna, på grund av brister i programmet. Försök att uppgradera forumet med detta och annat pågår.

Facebooksidan

Mycken intern diskussion mellan medlemmar ägde dock rum där, på i en intern grupp för Stockholm på www.facebook.com/groups/ppsthlm/ och i Partiets grupp på www.facebook.com/groups/Piratpartiet/.  Vi har också en facebooksida för regionen på www.facebook.com/PiratpartietStockholm med i stort samma information som på hemsidan.

Mail

Interna styrelsediskussioner sköttes mest med mail, med försök att använda medlemsforumet. Medlemsutskick skedde via mailfunktionen i medlemssajten Pirateweb på  pirateweb.net/.

Övrigt

En avdelning på globala verktyget Piratepad har använts för att ta fram gemensamma dokument och för att hålla reda på dynamiska listor på aktiva mm. En youtubekanal,  Piratpartiet Stockholm, finns men har inte nyttjats av styrelsen. Twitterkontot @pp_sthlm  har endast uppdaterats automatiskt med länk till hemsidan. Ett annat twitterkonto, @PPStockholm,  har vilat sedan 2013.

Styrelsen PP Stockholms Län

Kommentarer

Inga kommentarer.