Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Stad 2018

Piratpartiet Stockholms Stad har under året inte haft någon separat verksamhet, utan ingått i en gemensam verksamhet med Piratpartiet Stockholms Län i Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen. Formella beslut för verksamheten har tagits i Piratpartiet Stockholms Läns styrelse, med samma styrelsesammansättning. Verksamheten i Staden har närmast legat nere. Stadens styrelse skulle mest vara en formalitet.

 

Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Stad

 

PP Stockholms Stads Medlemsmöte hölls 24 mars 2018, i anslutning till PP Länets möte. På mötet valdes en styrelse bestående av:

 

Mats Philipson, ordförande

Aveen Ismail, sekreterare

Gagarin   Miljkovich, kassör

Anders Erkéus

 

Till revisor valdes

Johan Karlsson

 

Till valberedning valdes:

Hans Davidsson

Valet 2018

Vid ett möte den 5. April fastställdes en fullmäktigelista för kommunen.

Inför valet 2018 har vi haft en valstuga på Sergels Torg fån den 18. Augusti. Valstugan bestod av en mindre bod och ett tält som inhandlats från Jula. Den var bemannad under veckohelgerna och sporadiskt under vardagarna.

Staden har en facebooksida på  www.facebook.com/piratpartietstockholmsstad , varifrån vi hänvisar till regionens hemsida och facebooksida.  Staden har också en youtubekanal på www.youtube.com/user/PPStockholmsStad, som inte nyttjats.

Styrelsen Piratpartiet Stockholms Stad

Kommentarer

Inga kommentarer.