Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Föredrag av Janne Flyghed: Ny teknik och nya aktörer i kontrollandskapet

Välkommen till ett föredrag av Janne Flyghed (Stockholms Universitet) kl 18:30 måndagen den 7 december 2015 på Bengt Ekehielmsgatan 1

Janne Flyghed, professor i kriminologi på Stockholms Universitet, berättar om läget för integriteten och rättssamhället i stort och speciellt om sitt projekt kring de privata övervakarnas expansion och användning av avancerad teknik.

Föredraget streamas på  https://www.youtube.com/watch?v=RfnhfRtYRyY

Säkerhets- och kontrollindustrin växer och är mer lönsam än någonsin. De tekniska möjligheterna för att kontrollera och övervaka medborgare har aldrig varit större. Dessutom har nya aktörer etablerat sig på kontrollmarknaden. Dock är intresset för att åtgärda konsekvenserna för den personliga integriteten inte alltid lika stort. Om   kontrollen   av   de   offentliga   övervakningsinstanserna,   t.ex. säkerhets-   och underrättelsetjänster, stundtals har visat sig vara undermålig , så är kontrollen av den privata säkerhetsbranschen så gott som obefintlig.

Janne Flyghed kommer att ta upp några exempel på nya kontrollteknologiska lösningar. Han kommer även att diskutera de vanligast förekommande motiven till inrättandet av nya kontrollmetoder, varför kontrollen och övervakningen ständigt expanderar och vad händer när ny teknik kopplas samman med erbjudanden från säkerhetsbranschen att utföra brottsutredningar i privat regi.

Tid: 18:30

Plats: Bengt Ekehielmsgatan 1

T-bana: Mariatorget eller Medborgarplatsen

Pendeltåg: Södra Station

Föredraget är öppet för alla. Ingen föranmälan krävs

Kommentarer

Inga kommentarer.