Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Stockholms läns styrelse berättar lite om sitt arbete

@pp_sthlm (Twitter)

Hejsan!

 

Denna bloggpost kommer handla om Stockholms läns piratpartis nuvarande styrelse och hur vi vill arbeta. Jag som är ordförande tänker vara så öppen som möjligt för de som går och funderar över oss som politisk organisation, hur vi fungerar och hur vi tänker. Den här posten är köttet på de orden. Det jag skriver här är sammanfattningen och tolkning av hur nuvarande styrelsen tolkat vår verksamhetsplan, fått ihop den med våra egna viljor och resonerat om metoden att uppfylla detta på bästa sätt. Jag blandar såklart in högst personliga reflektioner i detta och hoppas med det ge en bättre förståelse för hur styrelsen ska fungera framöver.

I slutet av posten kommer ni dessutom få ta del av de första stapplande stegen på det värdegrundsarbete styrelsen ska jobba med framöver och som vi gärna delar med oss av.

//Erik Lönroth, ordförande PP Stockhlms län

Styrelsen i Piratpartiet Stockholms Län vill fungera som en aktiv koordinator. Det innebär att hjälpa aktivister och funktionärer i kommunerna. Speciellt de som ännu inte fått kraft nog att starta upp en egen kommunalavdelning. Vi ska utgöra en plattform för pirater som ännu inte har någon annan stans att vända sig och gör vi bra ifrån oss, så kommer fler lokala kommunala föreningar att ha bildats under vårt mandat och ingen tappats på vägen. Vi kommer förhoppningsvis även snart kunna presentera en modell för hur man ska kunna engagera sig som aktivist också på ett roligt och utvecklande sätt via s.k. “Aktivistgrupper” (mer om detta framöver).

 

Men styrelsen vill vi ha roligt också. Ingen i den nuvarande styrelsen vill bara sitta och koordinera. Vi har mycket mer att ge. Vi har politik att driva, kampanjer att driva och bygga rolig aktivism. Vår verksamhetsplan har gett oss stor frihet i detta och som exempel så kommer vi vara med och arrangera Nordic Creative Common Film Festival den 30:e augusti och stå som ansvariga för Piratpartiets närvaro på Pride i sommar. Det är rejäla events och där alla som vill vara med och hjälpa bör vända sig direkt till oss på en gång!

 

Rent praktiskt så innebär också  koordinering av aktivister och lokalföreningar att vi kommer kalla till möten för att planera kalendrar och skapa forum för de som vill ingå i piratrörelsens aktiva del i Stockholm. Det innebär inget element av toppstyrning för oss i länet relativt kommunerna. Tvärt om så vill vi uppmuntra alla nuvarande kommunledare och aktiva att bilda sin egen bild och form hur sina engagemang ska se ut. Koordinering för mig präglas av att skapa förutsättningar för samarbete.

 

Just samarbete är det som ska prägla länets hela verksamhet. Det är verkligen styrelsens i länets vilja och jag kommer personligen arbeta stenhårt med detta som mål. Genom att samarbeta smart, kommer vi ha förutsättningar att skala upp kampanjer, effektivisera administration och undvika onödiga interna konflikter. Det är inte lätt att få ihop viljor hos en grupp mycket starka personligheter som alla vill göra saker, direkt och gärna med en gång. Men det är nödvändigt att det fungerar.

 

Långsiktighet är ett ledord. Vi vill bygga en organisation som kan fånga upp medlemmar som vill engagera sig länge och även efter valen oavsett hur det går. Vi ska skapa möjligheter för aktiva att utvecklas, komma vidare och göra politiska karriärer. Det kanske låter pretentiöst att göra politisk karriär, men som jag ser det inte något negativt i Piratpartiet. Att vilja vara politisk ledare innebär att man vågar söka inflytande och förvalta den klokt. Den avgörande skillnaden kommer ligga i hur man gör detta. Jag hoppas jag att vi kan fostra framtidens ledare här i Stockholm som är proffs på att arbeta med samarbete, långsiktighet och att lyfta varandra och andra.

 

Vi ska arbeta med medlemsvård, sociala sammanhang och utbildning. Det måste bli väldigt lätt för de som vill engagera sig i PP och vara utvecklande och kul att vara aktiv. Det är lätt att säga, men tar tid att bygga. Men arbetet är nu i sakta rullning, alldeles för sent i relation till valet om ett år 2014 såklart. Men långsiktigt var ju ledordet och det kommer fler val. Vår plan kommer att fungera.

 

Som avslutning tänkte jag nu visa en bild från styrelsens gruppövning vi hade förra månaden. Övningen gick ut på att alla fick skriva ner så många bra saker som möjligt av värderingar och meningar som var och en prioriterade mest i ett samhälle. Det blev många lappar såklart. Men i slutändan fick varje ledamot bara lägga fyra av sina personligen viktigaste lappar på bordet. Övningen handlade om att våga prioritera, om viktiga saker. Samt att få insikt i att resultatet trots allt blir rätt så bra om man vågar släppa fram andra i sitt eget arbete. Den tredje saken var att få alla att förstå att vi är här för att bygga ett bättre samhälle.

 

Jag vet inte om du håller med, men nedan är resultatet av den övningen.

Värdegrund 0.1

Värdegrundsarbete

Kommentarer

Inga kommentarer.