EU-valet är över. Utan synlighet i stora medier skrapade vi ihop 0,6 %, = 26000 röster.  (6500 i hela Sth län, 3000 i Sth Stad)  Nu bygger vi vidare på den mobilisering vi gjort och bjuder alla pp-vänner att hänga på.  Hör av dej till stockholmsregionen@piratpartiet.se om du vill bidra.  Eller bli medlem direkt. Besök också piratpartiet.se.

Övervakninges historia – schema

Här finns  en översikt över historien när det gäller metoder för att övervaka, kontrollera, registrera och hindra medborgare och deras aktiviteter i olika sammanhang.  Håll musen över  textrutor för utökad information. Framställd av Piratpartiet Göteborg, uppdaterad till 2014, som i många avseenden bara vad början på den övervakning och integritetkränkande lagar som accelererat sedan dess. Till exempel har ju EU-domstolens nämnda ogiltigförklarande av massövervakning av hela befolkningar nonchalerats i Sverige två gånger sedan dess, och inför/s/des i oktober 2019.

http://piratpartiet.github.io/www.overvakad.se/