Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Det lönar sej med mötesplatser

Tidningen Mitti Södermalm beskriver hur 100 föreningar blir utan hemvist när de lokaler de brukar plötsligt blir 150 % dyrare. Det är bostadsrättsföreningen som äger huset som vill ha ”en hyra i nivå med vad våra andra hyresgäster betalar.” Ja, varför ska de ta ett ansvar för ”utomstående” människors intresse av att träffas och göra kreativa och lärorika saker tillsammans? Jo, det kan hända att privata hyresvärdar gör så, men hur är det med kommunen? Vad är deras intresse i sammanhanget? Om det är något som kan motverka segregation och sociala kostnader så är det sammanhang där olika människor träffas för att göra saker tillsammans. Och om man generellt vore intresserad av en livlig och levande stad där människor kan växa skulle man också se till att det finns gott om billiga och lättillgängliga lokaler för medborgarna att träffas och samverka. Som ett led i en helhetssyn på staden. Använd de kvarvarande hyreshusen och lokalerna i stadens ägo och upplåt billiga lokaler för gemensamma aktiviteter där. Det lönar sej!

Anders E – insändare i Mitti

Kommentarer

Inga kommentarer.