Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Ung Pirat Södertörn möteshandlingar

Hej!

Detta är vad Ung Pirat Södertörn kommer behandla på sitt årsmöte den 25:e maj kl 17:00

Det kommer vara årsmöten hela dagen på kansliet så det är bara att komma förbi när som helst innan kl 17 och träffa massa aktiva pirater, fika och vara med och lägga grunden för vad vi ska ägna oss åt resten av 2013! Komsi!

 

 1. Mötets öppnande
  Elin Andersson
 2. Mötets behörighet

  Är mötet korrekt kallat?

 3. Justerande av röstlängd och eventuella adjungeringar

  De närvarande med rösträtt noteras och de närvarande utan rösträtt kan ges detta och/eller yttranderätt och/eller förslagsrätt.

 4. Val av mötets ordförande

  Nominerad är:

  Elin Andersson

 5. Val av mötets sekreterare

  Nominerad är:

  Johan Karlsson

 6. Val av en justerare

  Nominerad är:

  Emelie Skoog

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

  Ung Pirat Södertörn har deltagit på flera kulturbombningar som skett inom verksamhetsåret.

  Ung Pirat Södertörn har också jobbat internpolitiskt mot Piratpartiet i Stockholms län för

  att Piratpartiet ska anta politik om skattefinansierad kollektivtrafik. Piratpartiet i Stockholms län har antagit stora delar av den politik som Ung Pirat Södertörn föreslagit.

  Ung Pirat Södertörn har varit drivande i Stockholmsdistriktets inredningsarbetsgrupp. Vi har bland annat skänkt coola tapeter och inredningsdetaljer.

  Ung Pirat Södertörn var deltagare och medarrangörer av Ung Pirats deltagande på Kringelfestivalen.

  Ung Pirat Södertörn har även medverkat på flertalet Otrolig Onsdag! (som är ett återkommande event huvudsakligen anordnat av Ung Pirat – Stockholm), deltagit på demonstrationer, fikan och andra sociala events i och omkring upptagningsområdet.

  Förslag ligger att:

  Lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna

 8. Ekonomisk berättelse för förra året

  Ung Pirat Södertörn fick 3000:- i bidrag från Ung Pirat centralt när föreningen startade upp. Därefter har vi fått 3.420:- i bidrag baserat på antalet medlemmar.

  Föreningen hade vid kalenderårets slut 6420:-

  Förslag ligger att:

  Lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna

 9. Revisorernas berättelse för förra året

  Ingen revisor valdes vid uppstartsmötet.

  Förslag ligger att:

  Lägga revisionsberättelsen till handlingarna

 10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

  Förslag ligger att:

  Bevilja sittande styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

 11. Årets verksamhetsplan

  Ung Pirat Södertörn ska aktivera sina medlemmar både genom utåtriktade aktiviteter och genom medlemsvårdande aktivitet.

  Ung Pirat Södertörn ska under året anordna flygbladsutdelningar och demonstrationer.

  Vi ska också medverka på liknande events som övriga pirat-föreningar i Stockholm

  anordnar.

  Ung Pirat Södertörn ska dela på Ung Pirat – Stockholms Otrolig Onsdag!

  Ung Pirat Södertörn ska anordna medlemsvårdande aktiviteter såsom spelkvällar, grillkvällar, fikor och liknande.

  Ung Pirat Södertörn ska även verka internpolitiskt mot Piratpartiet inom upptagningsområdet

  för att tillgodose sina medlemmars intressen.

  Förslag ligger att:

  Anta ovanstående verksamhetsplan.

 12. Årets budget

  Följande förslag har inkommit:

  Inkomster

  Sparade medel från föregående år: 6420:-

  Bidrag Ung Pirat: 14000:- (2000:- + medlemsantal vid årsskiftet * 40)

  Totalt: 20 420:-

  Utgifter

  Kampanj: 4000:-

  Medlemsvård: 4000:-

  Oförutsett: 2170:-

  Bankavgifter: 250:-

  Fondering 2014: 10 000:-

  Totalt: 20 420:-

  Förslag ligger att:

  Anta ovanstående som budget för 2013

   

 13. Val av årets styrelse

  Nominerade är:

  Isobel Gelman

  Amin Mohammadi

  Christopher Rundqvist

  Buster Berggren

 14. Val av årets revisor

  Nominerade är:

  Johan Karlsson

 15. Val av årets valberedare

  Nominerade är:

  Elin Andersson

  Emelie Skoog

 16. Övriga frågor

  Det har än så länge inte inkommit några övriga frågor. Övriga frågor kan inkomma tills punkten börjar behandlas.

 17. Mötets avslutande

  Mötesordförande

Kommentarer