Nu är EU-valet över. Ingen succé vad gäller antal röster, men tack ni som håller ut.  Sen var det en  hyfsad tillströmning av nya medlemmar. Välkomna alla.
Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Riksrevisionen godkänner Granskningsnämnden som godkänner SVT som raderar PP

Av en slump så vandrade SVT:s bortredigering av PP från Valmyndighetens resultatredovisning av förra EU-valet ett varv till i byråkratin.  Som vi tidigare berättat gjorde man om Valmyndighetens stapeldiagram på valnatten och osynliggjorde PP:s redovisade resultat. (se bilden)  SVT:s motiv när vi drog dem inför Granskningsnämnden var en opreciserad hänvisning till “pedagogiska skäl”.  Utan att be om klarhet i detta eller kanske kritisera motivet avslog nämnden vår klagan.  Sen kom det sej att Riksrevisionen fick i uppdrag att granska Gransknigsnämnden.  Inför granskningen gjorde vi dem uppmärksamma på vårt fall. Rksrevisionen kom fram till att granskningen är “väl fungerande”.  På förfrågan menar utredaren på Riksrevisionen “att man inte granskat enskilda fall”   (har ni hört den förut?)  och att Granskningsnämnden inte har en demokratisk uppgift i meningen att man inte prioriterar politiska ärenden före invändningar mot underhållningsprogram. Dock sägs i revisionsrapporten att nämnden bör ha en “effektiv prioritering av ärenden som är principiellt betydelsefulla”. Dit anmälan av politiskt påverkande program alltså inte är enligt utredaren.

Av rapporten framgår också att man har gjort urval där man granskade alla fällanden men endast ett mindre urval frianden. Riksrevisionen ansåg det alltså synbarligen viktigare att granska om något program fällts i onödan  än om något friats på tvivelaktiga grunder.

Och i bakgrunden av denna praktik beskrivs förstås sådant som att “Riksdagen har beslutat att målen för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald ” etc.,

Så då vet vi det.

Kommentarer

Inga kommentarer.