Nu är EU-valet över. Ingen succé vad gäller antal röster, men tack ni som håller ut.  Sen var det en  hyfsad tillströmning av nya medlemmar. Välkomna alla.
Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Formalia – historiskt

På den här sidan publicerades från 2012, då länsföreningen formellt bildades till och med början på 2014  alla protokoll och kallelser från både styrelse- och medlemsmöten. Styrelsen från 2015 har publicerat dokumenten i dåvarande medlemsforumet för medlemmarna.

Medlemsmöten

Uppstartsmöte 2012-03-14

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)


Medlemsmöte 2012-05-12

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)

Handlingar

Kallelse (pdf)
Dagordning (pdf)
Möteshandlingar (pdf)


Medlemsmöte 2012-11-29

Protokoll

Protokoll 2012-11-29 (odt)
Protokoll 2012-11-29 (pdf)

Handlingar

Kallelse (odt)
Kallelse (pdf)
Förslag till dagordning (odt)
Förslag till dagordning (pdf)
Bilaga 1 – Proposition: Öppen källkod i offentlig förvaltning (pdf)
Bilaga 2 – Proposition Psykisk ohälsa i skolan (pdf)
Kompletta Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)


Medlemsmöte 2013-02-27

På det här mötet hade vi två förslag till möteshandlingar, det ena är styrelsens förslag och det andra är Johan Karlssons förslag. Det är Johan Karlsson som har skrivit även styrelsens förslag (på updrag av styrelsen), men då han inte var nöjd med handlingarna så gjorde han ytterligare ett förslag som han la fram för mötet. Skillnaderna i förslagen till möteshandlingar är primärt verksamhetsplanen, budget och smärre formateringsskillnader. Mötet valde i ordningsfråga att använda Johan Karlssons förslag till möteshandlingar.

Protokoll

Protokoll 2013-03-27 (odt)
Protokoll 2013-03-27 (pdf)
Protokoll 2013-03-27 Signerat (pdf)
Beslutad Budget 2013 (odt)
Beslutad Budget 2013 (pdf)
Beslutad Verksamhetsplan 2013 (odt)
Beslutad Verksamhetsplan 2013 (pdf)
Proposition 1: Skattefinansierad kollektrivtrafik

Handlingar, styrelsens förslag

Föreslagen budget 2013 (odt)
Föreslagen budget 2013 (pdt)
Föreslagen dagordning (odt)
Föreslagen dagordning (pdf)
Ekonomisk berättelse 2012 (odt)
Ekonomisk berättelse 2012 (pdf)
Kallelse (odt)
Kallelse (pdf)
Proposition 1: Skattefinansierad kollektrivtrafik
Revisionsberättelse 2012 (odt)
Revisionsberättelse 2012 (pdf)
Valberedningens förslag 2013 (odt)
Valberedningens förslag 2013 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2012 (odt)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Föreslagen Verksamhetsplan 2013 (odt)
Föreslagen Verksamhetsplan 2013 (pdf)
Kompletta Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)

Handlingar, Johan Karlssons förslag

Föreslagen Budget 2013 (odt)
Föreslagen Budget 2013 (pdf)
Föreslagen Dagordning (odt)
Föreslagen Dagordning (pdf)
Ekonomisk berättelse 2012 (odt)
Ekonomisk berättelse 2012 (pdf)
Kallelse (odt)
Kallelse (pdf)
Proposition 1: Skattefinansierad kollektrivtrafik (pdf)
Revisionsberättelse 2012 (odt)
Revisionsberättelse 2012 (pdf)
Valberedningens förslag 2013 (odt)
Valberedningens förslag 2013 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2012 (odt)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Verksamhetsplan 2013 (odt)
Verksamhetsplan 2013 (pdf)
Kompletta Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)

Övrigt

Revisorn var sen med att inkomma med revisionsberättelse. Revisionsberättelsen publicerades här på hemsidan 2013-02-27. (Dokumenten ovan som heter revisionsberättelse innehåller endast en förklaring till varför revisionsberättelsen ej finns tillgänglig.)
Revisionsberättelse av Gustav Nipe (pdf)


Styrelsemöten

Styrelsemöte 2013-06-03

Protokoll

Protokoll (odt)

Konstituerande Styrelsemöte 2012-05-12

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)

Styrelsemöte 2012-08-23

Handlingar

Kallelse (odt)
Kallelse (pdf)
Dagordning (odt)
Dagordning (pdf)
Bilaga 1 – Anmälan till finansinspektionen (pdf)

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat

Styrelsemöte 2012-09-19

Handlingar

Kallelse< (odt)
Kallelse (pdf)
Dagordning (odt)
Dagordning (pdf)
Bilaga 1 – Val av fokusområden för hösten (odt)
Bilaga 1 – Val av fokusområden för hösten (pdf)
Bilaga 2 – Styrelsens arbetsformer Piratpartiet i Stockholms Län (odt)
Bilaga 2 – Styrelsens arbetsformer Piratpartiet i Stockholms Län (pdf)

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)

Styrelsemöte 2012-11-05

Handlingar

Kallelse (odt)
Kallelse (pdf)
Dagordning (odt)
Dagordning (pdf)
Bilaga 1 – Styrelsens arbetsformer (odt)
Bilaga 1 – Styrelsens arbetsformer (pdf)
Bilaga 2 – Förfrågan från Ung Pirat Stockholm (odt)
Bilaga 2 – Förfrågan från Ung Pirat Stockholm (pdf)
Bilaga 3 – Öppen källkod i offentlig förvaltning (odt)
Bilaga 3 – Öppen källkod i offentlig förvaltning (pdf)
Bilaga 4 – Sakpolitik Psykisk ohälsa i skolan (odt)
Bilaga 4 – Sakpolitik Psykisk ohälsa i skolan (pdf)
Bilaga 5 – Skattefinansierad kollektivtrafik (odt)
Bilaga 5 – Skattefinansierad kollektivtrafik (pdf)
Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)
Reservationer (odt)
Reservationer (pdf)

Styrelsemöte 2012-11-29

Handlingar

Kallelse (pdf)
Dagordning (pdf)
Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)

Styrelsemöte 2013-01-21

Handlingar

Dagordning (odt)
Dagordning (pdf)

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)

Konstituerande Styrelsemöte 2013-03-15

Handlingar

Kallelse (odt)
Kallelse (pdf)
Dagordning (odt)
Dagordning (pdf)

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)

Styrelsemöte 2013-04-14

Handlingar

Kallelse (pdf)
Kallelse (odt)
Dagordning (pdf)
Dagordning (odt)
Bilaga 1 – Verksamhetsplan PP Stockholm 2013 (pdf)
Bilaga 1 – Verksamhetsplan PP Stockholm 2013 (odt)
Kompletta Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)

Styrelsemöte 2013-06-03

Handlingar

Dagordning (odt)
Dagordning (pdf)
Bilaga 1 – Verksamhetsplan PP Stockholm 2013 (pdf)
Bilaga 2 – Beslutsunderlag system för att organisera aktivister (pdf)
Bilaga 3 – Styrdokument aktivister aktivistsamordnare och aktivistgrupper (pdf)
Bilaga 4 – Motion om aktivistorganisation inom Piratpartiet Stockholm (pdf)

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)

Styrelsemöte 2013-09-17

Handlingar

Kallelse (pdf)
Kallelse (odt)
Dagordning (pdf)
Dagordning (odt)
Bilaga 1: Verksamhetsplan (pdf)
Kompletta Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)

Protokoll

Protokoll (odt)
Protokoll (pdf)
Protokoll Signerat (pdf)

Styrelsemöte 2013-10-07

Handlingar

Kallelse (pdf)
Kallelse (odt)
Dagordning (pdf)
Dagordning (odt)
Bilaga 1 – Verksamhetsplan 2013, resultat tom 2013-10-07 (pdf)
Bilaga 1 – Verksamhetsplan 2013, resultat tom 2013-10-07 (odt)
Bilaga 2 – Styrelsens rollbeksrivningar (pdf)
Bilaga 2 – Styrelsens rollbeksrivningar (odt)
Bilaga 3 – Kommunikationsstrategi (pdf)
Bilaga 3 – Kommunikationsstrategi (odt)
Kompletta Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)

Styrelsemöte 2014-01-29

Handlingar

Kallelse (odt)
Kallelse (pdf)
Dagordning (odt)
Dagordning (pdf)
Kompletta Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)

Protokoll

Protokoll (pdf)
Protokoll (odt)
Protokoll (inkl bilagor) Signerat (pdf)
Protokoll – Bilaga 1 – Valobligationer (pdf)
Protokoll – Bilaga 1 – Valobligationer (odt)

Styrelsemöte 2014-02-12

Handlingar

Kallelse (pdf)
Kallelse (odt)
Dagordning (pdf)
Dagordning (odt)
Kompletta Möteshandlingar (innehåller alla dokumenten ovan) (pdf)

Protokoll

Protokoll (pdf)
Protokoll (odt)/a>
Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)
Bilaga 1 –
Bilaga 2 – Budgetutfall (pdf)
Bilaga 2 – Budgetutfall (odt)
Bilaga 3 – Resultaträkning (pdf)
Bilaga 3 – Resultaträkning (odt)
Bilaga 4 – Balansräkning (pdf)
Bilaga 4 – Balansräkning (odt)
Protokoll (inkl bilagor, VB:n är dock svårläst, se gärna filen nedan istället) Signerat (pdf)
Verksamhetsberättelse 2013 Signerad (pdf)

Här fattas tillsvidare ett antal protokoll

Styrelsemöte 2015-06-04

Protokoll